Žene i muškarci u penziju sa 65

Beograd — Prema Pregledu odredaba Zakona o PIO koje se dopunjuju, žene i muškarci ići će u penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 45 godina staža.

Žene i muškarci u penziju sa 65
Žene i muškarci u penziju sa 65

Ministarstvo rada Srbije objavilo je pregled izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim se predviđa da do 2032. postepeno budu izjednačeni uslovi za odlazak u penziju žena i muškaraca.

Starosna granica za odlazak žena u penziju postepeno će se povećavati od 2015. do 2032. godine, objavljeno je sajtu Ministarstva (www.minrzs.gov.rs)

Ministarstvo rada je predvidelo i uvođenje penala za prevremeno penzionisanje, kojima se umanjuje penzija.

Uvedena je opcija odlaska u prevremenu starosnu penziju sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života. Iznos takve penzije umanjuje se za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života.

Predviđeno je da se povećanje granice sa sadašnjih uslova postepeno pomera od 2015. do 2023. godine, kao i da se za žene granica godina za primenu umanjenja postepeno pomera od 60 do 65 godina života u periodu od 2015. do 2030. godine.

Na primer, u 2015. umanjenje će se računati za žene koje odu u prevremenu penziju sa manje od 60 godina i šest meseci života, u 2020. sa manje od 63 godine života, da bi se u 2030. došlo do 65 godina života.

Promenjeni su i uslovi za penzionisanje osoba sa beneficiranim radnim stažom.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.