Sud: Suspendovano penzionisanje žena zbog starosti

IZVOR: Tanjug

Ustavni sud Srbije obustavio je primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koje se odnose na penzionisanje žena.

ustavni-sud
Sud: Suspendovano penzionisanje žena zbog starosti

To znači da nijedna žena zbog starosti neće moći da bude penzionisana “kao višak zaposlenih” dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o predlogu za ocenu ustavnosti sporne odredbe Zakona.

Primena odredbe, kojom se propisuje zakonski osnov za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, a koja se odnosi samo na žene, sporna je sa stanovišta Ustava i zabrane diskriminacije po osnovu pola, zbog čega može da ima neotklonjive štetne posledice, smatra Ustavni sud.

“Imajući u vidu da početak primene spornog člana 20. Zakona ima za posledicu utvrđivanje prestanka radnog odnosa licima koja ispunjavaju uslove predviđene ovim odredbama, te da mere racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru podrazumevaju ukidanje pojedinih radnih mesta ili smanjenje broja zaposlenih u subjektima na koje se Zakon primenjuje, Ustavni sud je ocenio da ove okolnosti predstavljaju neotklonjive štetne posedice za lica na koja bi se sporne odredbe primenile”, navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu suda.

Zbog toga, kako stoji u informaciji, postoje opravdani razlozi da se, do donošenja konačne odluke o spornim pitanjima, obustave od izvršenja pojedinačni akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe

Ova privremena odluka Ustavnog suda doneta je povodom zajedničkog predloga ovlašćenih predlagača, kojim je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Tim povodom je Ustavni sud je na današnjoj sednici doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu spornih zakonskih odredaba.

U informaciji suda se precizira da je analizirajući osporene odredbe u kontekstu zakona kojima se, sa jedne strane, uređuje radnopravni status zaposlenih u javnom sektoru i sa druge strane, zakona kojim se uređuje sticanje prava na starosnu penziju, Ustavni sud utvrdio da se spornim odredbama uređuje institut prestanka radnog odnosa po sili zakona, kao jedan od načina smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru.

Takođe je utvrdio da je osnov prestanka radnog odnosa u ovom slučaju ispunjenje uslova za starosnu penziju i da po ovom osnovu radni odnos može da prestane samo ženama, a ne i muškarcima zaposlenim u javnom sektoru.

Zato je Ustavni sud ocenio da je propisivanje zakonskog osnova za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, koje se odnosi samo na žene i kojim se, indirektno, jedno zakonsko pravo (pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima u pogledu navršenih godina života) pretvara u osnov prestanka radnog odnosa, sporno sa stanovišta Ustavom garantovane zabrane diskriminacije po osnovu pola.

Takođe je kako se navodi posredno sporno i sa stanovišta Ustavom zajemčene dostupnosti svih radnih mesta svima pod jednakim uslovima, naveo je Ustavni sud.

“Dosta je bilo” u ime penzionera pokreće postupak u sudu u Strazburu

IZVOR: BETA

Pokret “Dosta je bilo -Saša Radulović” danas je ocenio da je stramna odluka Ustavnog suda da nije neustavan zakon kojim su od novembra 2014. godine smanjena primanja penzionerima, čija su primanja veća od 25.000 dinara. Pokret je najavio da će u ime penzionera pokrenuti postupak pred sudom u Strazburu.

"Dosta je bilo" u ime penzionera pokreće postupak u sudu u Strazburu
“Dosta je bilo” u ime penzionera pokreće postupak u sudu u Strazburu

– Ustavni sud je juče doneo sramotnu odluku da podrži pljačku gotovo 700.000 penzionera koji će morati od suda u Strazburu da traže zaštitu svojih prava – navodi se u saopštenju Pokreta.

Najavljeno je da će Pokret “Dosta je bilo” u ime penzionera pokrenuti postupak pred tim sudom.

– Postala je na žalost redovna praksa da međunarodni sud za ljudska prava bolje štiti prava naših građana od našeg Ustavnog suda čiji je posao upravo da štiti ustavom zagarantovana prava naših građana od bahate vlasti. Pokret će pribaviti i zapisnik sa sednice Ustavnog suda kako bismo utvrdili koji sudija se obrukao na toj sednici, a koji je osvetlao obraz – navodi se u saopštenju.

I Srpska radikalna stranka (SRS) danas je saopštila da je Ustavni sud Srbije ocenom da nije neustavan Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija na osnovu kojeg su u novembru 2014. godine smanjene penzije, doneo političku, a ne pravnu odluku.

– Ustavni sud je otvoreno podržao mere Vlade Srbije i upustio se u političke ocene, zanemarujući svoju osnovnu ulogu i umesto zaštite ustavnog poretka, stavio se u zaštitu (premiera) Aleksandra Vučića – navodi se u saopštenju SRS.

SRS je zatražila od Skupštine Srbije da razreši dužnosti sudije Ustavnog suda koje su ocenjivale ustavnost zakona kojim su umanjene penzije i preporučila Ustavnom sudu da podnese inicijativu za pokretanje postupka za njihovo razrešenje.

Ustavni sud: Smanjenje penzija nije protiv Ustava

IZVOR: TANJUG

Ustavni sud je ocenio da osporeni Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije u suprotnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Ustavni sud: Smanjenje penzija nije protiv Ustava
Ustavni sud: Smanjenje penzija nije protiv Ustava

 

Ustavni sud je utvrdio da iz osporenog Zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, što znaci mogućnost redovne isplate penzija, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu suda.

Kako se navodi, Ustavni sud je na sednici održanoj 23. septembra okončao postupak ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i nakon analize odredaba osporenog Zakona sa stanovišta svih bitnih navoda inicijatora, našao je da nema osnova za pokretanje postupka za utvrdivanje neustavnosti ovog Zakona i njegove nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Ustavni sud je ocenio kao značajno i to što najveći broj penzionera nije obuhvacen propisanim merama, jer se one ne odnose na penzionere čija je visina utvrđene penzije do 25.000,00 dinara, kojih, prema podacima koje je Sud pribavio, u Republici ima više od 750.000.

Imajući u vidu i to da u ovom trenutku najniža penzija utvrđena u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju iznosi svega nešto više od 13.000,00 dinara (pri cemu je za tzv. poljoprivredne penzionere najniža penzija cak oko 10.000,00 dinara), Ustavni sud je ocenio da je „zaštićenim“ iznosom od 25.000,00 dinara, u realnim ekonomskim prilikama u kojima se društvo nalazi, spornim Zakonom obezbeđeno staranje o ekonomskoj sigurnosti penzionera, a što predstavlja ustavni nalog iz clana 70. stav 2. Ustava.

Kada je rec o penzijama koje su obuhvacene zakonom predvidenim merama, Ustavni sud smatra da su osnovane tvrdnje inicijatora da penzija koja je stecena u skladu sa zakonom predstavlja imovinu penzionera, ali ukazuje da iz Ustava ne proizlazi garancija penzijskog davanja u odredenom iznosu, jer je ogranicenje imovinskih prava, pod odredenim uslovima, dozvoljeno i prema našem Ustavu i prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Polazeći od toga da su propisane mere uređene zakonom, da se Zakonom ne dira u pravo na penziju, da su mere propisane radi postizanja legitimnog cilja jer je stvaranje uslova za redovnu isplatu penzija makar i u umanjenom iznosu u opštem i javnom interesu, zatim da postoji srazmernost u propisivanju mera, jer su ovim merama manje pogođena lica sa nižim penzijama, i s obzirom na to da je rec o merama privremenog karaktera, Ustavni sud je ocenio da se ne mogu prihvatiti kao osnovani navodi inicijatora o nesaglasnosti osporenog Zakona sa Ustavom i potvrdenim međunarodnim ugovorima.

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom

Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je danas Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) koji se tiče upravljanja Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom
Zakon o PIO pred Ustavnim sudom

Udruženje osporava član 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmočlanom Upravnom odboru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja četiri predstavnika, dok po jedan član dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca na nivou Republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou Republike.

To prema stavu Udruženja dovodi u neravnopravan položaj preostale predstavnike osiguranika, poslodavaca i korisnika prava u odnosu državu, odnosno Vladu, čija četiri člana Upravnog odbora imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o celokupnom poslovanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda.

Ta odredba takodje nije u skladu, kako smatra Udruženje, ni sa članom 153. Zakona o PIO kojim je propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

Pre izmene člana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 člana, po sedam predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala dva člana iz reda poslodavaca, podseća to Udruženje.

Izmenom člana 155. Zakona o PIO, država je sebi obezbedila monopol u odlučivanju i raspolaganju sredstvima Fonda bez ikakve kontrole ostalih učesnika sa neospornim pravnim interesom, što vodi daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invaldiskog osiguranja, ukazalo je Udruženje.

Ono tvrdi da Republički fond za PIO nije državni organ, već organazacija obaveznog socijalnog osiguranja u kojoj se obezbeđuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome Vlada ne može samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na način kako je to predvidjeno Zakonom o PIO.

Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odlučuju o svojim ličnim i imovinskim pravima, navodi se u saopštenju.

Dajući sebi isključivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan položaj i diskriminatorski odnos ostale članove Upravnog odbora, država je prekršila i njihova Ustavom garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije.

Takođe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uživanje svih prava utvrdjenih zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruženje.

U detaljnom obrazloženju svog predloga, Udruženje pored ostalog navodi da je članom 169 Zakona o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmedju ostalih čine i prihodi od imovine kojom Fond raspolaže.

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili plasmanom obveznica čiji je emitent država, prihoda ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje…

Međutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi država mogla da odlučuje i raspolaže

Oni predstavljaju isključivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolažu i donose odluke isključivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje Fondom na ravnopravan način, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udrženje koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruženje.