Novi uslovi: Kad će ko u penziju dogodine?

IZVOR: DNEVNIK:Svi zaposleni koji imaju uslove za penzionisanje po uslovima za 2015. treba svoje zahteve filijalama Fonda PIO da podnesu do 30. decembra.

buduci-penzioneri
Novi uslovi: Kad će ko u penziju dogodine?

To je uslov da se ti zahtevi rešavaju po pravilima koji važe za ovu godinu.

Svi zahtevi podneti po isteku decembra ulaze u narednu godinu i na njih će se primenjivati drugačiji uslovi, odnosno oni koji su zakonom utvrđeni za 2016.

Ni naredne godine ne menjaju se uslovi za starosnu penziju muškaraca. Oni su, kao i sada, 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

No, zato će žene dogodine morati da imaju pola godine života više. Naime, uslov 2016. za starosnu penziju žena je 61 godina života i najmanje 15 penzijskog staža, što znači da će im trebati pola godine više nego 2015.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju dogodine se menjaju i za muškarce i za žene. Tako će muškarci 2016. sa 40 godina radnog staža moći otići u prevremenu starosnu penziju samo sako imaju 55 godina i osam meseci života. Ženama će 2016. trebati 55 godina života i 37 godina penzijskog staža. To je osam meseci života i staža više nego 2015.

Važno je napomenuti da se preivremene starosne penzije trajno umanjuju 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Dogodine se menjaju i uslovi za porodičnu penziju.

Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati imati najmanje 52 i po godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i šest meseci.

Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju: ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje ona im pripada sve do 26. godine života. Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž, a to su pre svega pripadnici MUP-a, MIP-a, BIA, VBA, VOA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Poreske policije i Vojske Srbije, 2016. moraju imati 54 godine i četiri meseca života i 22 godine penzijskog staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima na kojima se staž uvećava.

Ostali policijski službenici mogu 2016. otići u penziju s 57 godina i četiri meseca života i 25 godina penzijskog staža, od kojeg 15 na beneficiranom radnom mestu.

U Vojsci Srbije podoficiri i oficiri, do čina pukovnika, mogu otići u penziju s 53 godine života i 40 godina penzijskog staža, a pukovnik s 54 godine života i 40 godina penzijskog staža.

Specijalci u BIA, VBA i VOA moraju imati najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.

Zakon o radu: evo šta to znači za vašu buduću penziju

Izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju stupile su na snagu, a odredbe koje se odnose na godine živote ili radnog staža važe od 1. januara naredne godine. Blic je računao koliko ćete još morati da radite.
498400_ekonomija_lb

Kada se ispuni starosni uslov, 2015. za muškarce 65 i za žene 60 godina života, visina penzije zavisiće od toga koliko staža budemo imali.

Recimo, iduće godine muškarac sa 65 godina života i 40 godina radnog staža ide u punu penziju. Ako je uplaćivan doprinos za sve godine staža, otprilike na prosečnu platu u Srbiji koja je sada oko 45.000 dinara, penzija će mu biti oko 36.000. Njegov vršnjak koji ima 25 godina staža i primao je takođe prosečnu platu imaće znatno manju penziju – oko 21.000.

Slična je situacija i sa ženama. Radnica koja 2015. napuni 60 godina života i ima 35 godina staža, a primala je platu na nivou republičkog proseka može da računa na 35.000 dinara penzije. Njena vršnjakinja koja je imala istu platu, ali samo 15 godina staža dobiće oko 15.000 penzije.

Idealno poklapanje uslova je da muškarac ili žena završe fakultet u roku i počnu da rade početkom 25. godine života. Pod uslovom da nemaju prekide u radnom stažu, iste godine stekli bi pravo na punu penziju – 40 godina staža i 65 života. Srednjoškolci bi trebalo ranije da počnu da rade, već sa 18, 19 godina, ali će zato kad napune 65 imati više godina staža od traženih 40.

Prevremene starosne penzije, prema računici Blica, uglavnom će moći da koriste oni koji imaju pravo na beneficirani radni staž. Za muškarca koji želi u prevremenu penziju naredne godine granica je takva da jedino može da ima toliko staža u kombinaciji sa traženim godinama života ako je počeo da radi sa 15 ili 16 godina.

 

Majke koje danas imaju oko 50 godina života uzaludno su se radovale da će na ime rođenja deteta dobiti neku povlasticu. Novo pravilo da se za rođenje jednog deteta obračunava šest meseci, za rođenje dvoje dece godina, a za troje ili više dece dve godine staža važi, ali tek od 2032. Tako će generacije žena rođenih do 1967. biti izuzete od ove beneficije. Ženama rođenim 1967. ili kasnije roditeljstvo će se računati u staž.

Od 1. Januara 2015 stroži uslovi za penzionisanje žena

Novi propisi o penzionisanju stupaju na snagu sutra, 1. januara 2015. godine, te se starosna granica za penzionisanje žena pomera za šest meseci, odnosno na 60 godina i šest meseci života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

Od 1. Januara 2015 stroži uslovi za penzionisanje žena
Od 1. Januara 2015 stroži uslovi za penzionisanje žena

 

Kako je saopštio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), do 2032. godine za žene će se postepeno podizati uzrast za penzionisanje, tako da će tada i žene u punu starosnu penziju ići s navršenih 65 godina života.

Za muškarace i dalje važe isti uslovi za penzionisanje – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Pored toga, osnova za punu starosnu penziju i muškaraca i žena je navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Od 1. januara 2015. godine za prevremeno penzionisanje muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina života, a ženama 36,4 godine staža i najmanje 54,4 godina života.

U slučaju odlaska u prevremenu penziju, primanja će biti trajno umanjena za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos je morao da prestane najkasnije 30. decembra. Zahtev za penziju se podnosi najkasnije do 31. decembra, što može da se učini i poštom, preporučenim pismom.