“Skratili nam penzije a Ustavni sud ćuti”

IZVOR: BETA

Nedopustivo je to što Ustavni sud Srbije devet meseci izbegava da se izjasni o ustavnosti Zakona kojim su smanjene penzije, ocenio je USPS.

"Skratili nam penzije a Ustavni sud ćuti"
“Skratili nam penzije a Ustavni sud ćuti”

Udruženje sindikata penzionera Srbije navodi da je odmah nakon usvajanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim se umanjuju penzije, podneo inicijativu Ustavnom sudu tražeći ocenu ustavnosti i zakonitosti tog zakona, jer su penzije stečeno pravo.

“Ali devet meseci se taj sud ne izjašnjava tim povodom, mada je posle protestnog okupljanja penzionera 15. aprila ove godine, izdao saopštenje u kojem je najavio da će to učiniti do kraja maja meseca”, navodi USPS.

“Podsećamo ih da je Ustavni sud u obavezi da što pre odgovori na zahteve da oceni ustavnost pomenutog zakona, kako bismo, u slučaju negativnog odgovora, mogli da koristimo druga pravna sredstva i pravdu da potražimo pred međunarodnim sudom u Strazburu”, ističe se u saopštenju.

Prema Sindikatu penzionera, stručna javnost je gotovo je jednoglasna u oceni da je Zakon o smanjenju penzija društveno neopravdan, pravno neodrživ i ekonomski štetan, a svi pravni eksperti ocenjuju da je njime pored Ustava prekršeno i nekoliko zakona.

“Očigledno da je to jasno i sudijama Ustavnog suda, pa se zbog toga ne izjašnjavaju”, navodi se u saopštenju Udruženja sindikata penzionera Srbije i ističe da penzioneri sve teže podnose neustavno umanjenje penzija, jer su one i pre toga realno umanjene, za poslednje četiri godine oko 20 procenata.

Kako je navedeno, penzioneri više nisu u stanju ni sami da prežive, a kamoli da pomažu svoju slabo plaćenu ili nezaposlenu decu i unuke, što su poslednjih decenija redovno činili. “To direktno utiče i na oporavak naše privrede jer smanjenje potrošnje dovodi do smanjenja proizvodnje”, ističe USPS.

“Kakve veće penzije, vratite oteto”

Izjava o mogućem povećanju penzija i plata u javnom sektoru je “još jedan pokušaj obmane radi stišavanja sve većeg nezadovoljstva građana zbog pada standarda”.

"Kakve veće penzije, vratite oteto"
“Kakve veće penzije, vratite oteto”

 

To je ocena Udruženja sindikata penzionera Srbije povodom najave premijera Srbije Aleksandra Vučića o mogućem povećanju plata i penzija zbog boljeg stanja u budžetu nego što se očekivalo.

“Suprotno mišljenju ekonomskih stručnjaka i ocenama Fiskalnog saveta servira nam se priča o trenutnom, kratkoročnom povećanju akciznih prihoda u budžetu, a krije činjenica da je javni dugu u februaru povećan za 500 miliona evra na 24,2 milijarde evra i da iznosi 73,2 odsto bruto domaćeg proizvoda Srbije”, navodi se u saopštenju.

Udruženje sindikata penzionera je podsetilo da je za 15. april na Trgu Nikole Pašića zakazao protest protiv politike vlade i Vučiću poručilo da penzionerima “prvo vrati ono što im je neustavno oteto, a da za eventualna povećanja pita Međunarodni monetarni fond” (MMF).

Srpski premijer je 26. marta najavio da će s predstavnicima MMF-a razgovarati o mogućem povećanju plata i penzija ove godine.

“Rezultati su takvi da mi imamo novca da to sebi možemo da priuštimo, ali ne želimo da srušimo program s MMF-om i zato želimo da razgovaramo sa njima”, rekao je tada Vučić, ali nije želeo da govori o detaljima povećanja plata i penzija i da li bi se uskladjivale sa inflacijom.

Plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji su smanjene u novembru prošle godine.

Penzioneri nezadovoljni novim cenama prevoza

Penzioneri koji mesečno primaju više od 25.000 dinara plaćaće prvoz 990 dinara mesečno, odnosno 1.495 ako im je penzija veća od 50.000 dinara.

konferencija za novinare Udruženja sindikata penzionera Srbije o cenama javnog prevoza za penzionere u više gradova u Srbiji
konferencija za novinare Udruženja sindikata penzionera Srbije o cenama javnog prevoza za penzionere u više gradova u Srbiji

 
Polemika o izmenama novog gradskog tarifnog sistema u javnom prevozu nastavljena je i juče, piše Politika. Predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije ponovo su zatražili sastanak sa gradonačelnikom Sinišom Malim. „Oni bi najradije da nas vide sve u gasnim komorama, ali neće uspeti. Biće otpora ukoliko dogovor ne bude postignut do 1. februara kada na snagu stupa novi cenovnik.

Taj otpor biće bezbedan za penzionere, ali bolan po vlast“, poručio je Milorad Vujasinović, predsednik USPS-a, ali izneo više detalja o vrsti otpora, dodavši da se još razvija strategija kojom bi se izrazila građanska neposlušnost. Za USPS bi bilo prihvatljivo, kaže Vujasinović, da se umesto dosadašnjih 407 dinara uvede karta od 200 dinara mesečno za one koji imaju primanja veća od 13.000. Oko 45.000 penzionera sa primanjima manjim od tog iznosa bilo bi oslobođeno plaćanja.

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom

Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je danas Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) koji se tiče upravljanja Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zakon o PIO pred Ustavnim sudom
Zakon o PIO pred Ustavnim sudom

Udruženje osporava član 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmočlanom Upravnom odboru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja četiri predstavnika, dok po jedan član dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca na nivou Republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou Republike.

To prema stavu Udruženja dovodi u neravnopravan položaj preostale predstavnike osiguranika, poslodavaca i korisnika prava u odnosu državu, odnosno Vladu, čija četiri člana Upravnog odbora imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o celokupnom poslovanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda.

Ta odredba takodje nije u skladu, kako smatra Udruženje, ni sa članom 153. Zakona o PIO kojim je propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

Pre izmene člana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 člana, po sedam predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala dva člana iz reda poslodavaca, podseća to Udruženje.

Izmenom člana 155. Zakona o PIO, država je sebi obezbedila monopol u odlučivanju i raspolaganju sredstvima Fonda bez ikakve kontrole ostalih učesnika sa neospornim pravnim interesom, što vodi daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invaldiskog osiguranja, ukazalo je Udruženje.

Ono tvrdi da Republički fond za PIO nije državni organ, već organazacija obaveznog socijalnog osiguranja u kojoj se obezbeđuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome Vlada ne može samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na način kako je to predvidjeno Zakonom o PIO.

Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odlučuju o svojim ličnim i imovinskim pravima, navodi se u saopštenju.

Dajući sebi isključivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan položaj i diskriminatorski odnos ostale članove Upravnog odbora, država je prekršila i njihova Ustavom garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije.

Takođe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uživanje svih prava utvrdjenih zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruženje.

U detaljnom obrazloženju svog predloga, Udruženje pored ostalog navodi da je članom 169 Zakona o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmedju ostalih čine i prihodi od imovine kojom Fond raspolaže.

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili plasmanom obveznica čiji je emitent država, prihoda ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje…

Međutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi država mogla da odlučuje i raspolaže

Oni predstavljaju isključivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolažu i donose odluke isključivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje Fondom na ravnopravan način, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udrženje koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruženje.