Novi uslovi: Kad će ko u penziju dogodine?

IZVOR: DNEVNIK:Svi zaposleni koji imaju uslove za penzionisanje po uslovima za 2015. treba svoje zahteve filijalama Fonda PIO da podnesu do 30. decembra.

buduci-penzioneri
Novi uslovi: Kad će ko u penziju dogodine?

To je uslov da se ti zahtevi rešavaju po pravilima koji važe za ovu godinu.

Svi zahtevi podneti po isteku decembra ulaze u narednu godinu i na njih će se primenjivati drugačiji uslovi, odnosno oni koji su zakonom utvrđeni za 2016.

Ni naredne godine ne menjaju se uslovi za starosnu penziju muškaraca. Oni su, kao i sada, 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

No, zato će žene dogodine morati da imaju pola godine života više. Naime, uslov 2016. za starosnu penziju žena je 61 godina života i najmanje 15 penzijskog staža, što znači da će im trebati pola godine više nego 2015.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju dogodine se menjaju i za muškarce i za žene. Tako će muškarci 2016. sa 40 godina radnog staža moći otići u prevremenu starosnu penziju samo sako imaju 55 godina i osam meseci života. Ženama će 2016. trebati 55 godina života i 37 godina penzijskog staža. To je osam meseci života i staža više nego 2015.

Važno je napomenuti da se preivremene starosne penzije trajno umanjuju 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Dogodine se menjaju i uslovi za porodičnu penziju.

Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati imati najmanje 52 i po godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i šest meseci.

Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju: ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje ona im pripada sve do 26. godine života. Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž, a to su pre svega pripadnici MUP-a, MIP-a, BIA, VBA, VOA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Poreske policije i Vojske Srbije, 2016. moraju imati 54 godine i četiri meseca života i 22 godine penzijskog staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima na kojima se staž uvećava.

Ostali policijski službenici mogu 2016. otići u penziju s 57 godina i četiri meseca života i 25 godina penzijskog staža, od kojeg 15 na beneficiranom radnom mestu.

U Vojsci Srbije podoficiri i oficiri, do čina pukovnika, mogu otići u penziju s 53 godine života i 40 godina penzijskog staža, a pukovnik s 54 godine života i 40 godina penzijskog staža.

Specijalci u BIA, VBA i VOA moraju imati najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.

Učiteljice i nastavnice ne moraju u penziju sa 60,5 godina

IZVOR: TANJUG

Zaposlenima u prosveti koji posle 12. oktobra ove godine ispune uslov za starosnu penziju od 60,5 godina života, odnosno 61 godinu u 2016. godini, biće ponuđeno da nastave da rade do kraja ove školske godine, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

srdan-verbic-penzioneri

BEOGRAD – Zaposlenima u prosveti koji posle 12. oktobra ove godine ispune uslov za starosnu penziju od 60,5 godina života, odnosno 61 godinu u 2016. godini, biće ponuđeno da nastave da rade do kraja ove školske godine, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

Ministar prosvete Srđan Verbić uputio je ovo obaveštenje direktorima škola nakon konsultacija u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a u vezi sa primenom Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Penzionisanje bi narušilo proces započete nastave, a ne bi dovelo do organizacionih i funkcionalnih promena u sistemu, niti ostvarilo očekivane uštede, pošto bi ta radna mesta svakako morala biti popunjena, obrazložio je Verbić odluku.

Odluka je, kako se navodi, doneta u skladu sa osobenostima obrazovnog sistema.

Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, koji počinje da se primenjuje 12. oktobra, predviđa da žene zaposlene u prosveti idu u penziju po sili zakona kada napune 60,5 godina i najmanje 15 godina staža.

Sindikati prosvete su ranije izneli procenu da bi po ovom osnovu u penziju na početku školske godine otišlo najmanje 3.000 učiteljica, nastavnica.

Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović kritikovao je pre nekoliko dana zakonsko rešenje po kojem koleginice moraju u penziju, tvrdeći da je reč o diskriminaciji, jer im je, kako je rekao, uskraćeno pravo da rade koliko i muškarci, što su do sada mogle.

Poseban problem je, kako tvrde sindikati, što zakon počinje da se primenjuje 12. oktobra, pa će nastavnice započeti školsku godinu, primiti novu generaciju dece, a potom će morati da se penzionišu.

Foto TANJUG/R. Prelić, arhiva