Ko ne ode sad u penziju – dogodine čeka duže

penzija

IZVOR: TANJUG – Beograd — Žene sa navršenom 61 godinom života i najmanje 15 godina staža do 31. decembra mogu da podnesu zahtev za penziju, a ako to ne urade čekaće dodatnih šest meseci.

penzija
Ko ne ode sad u penziju – dogodine čeka duže

Kada je reč o prevremenom penzionisanju, Jelica Timotijević iz Fonda PIO je rekla da je u 2016. uslov za prevremenu penziju za žene 37 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života.

“Mogu da podnesu zahtev do 31. decembra ove godine i da ostvare pravo na prevremenu starosnu penziju”, rekla je Timotijević za RTS.

Ona dodaje da je taj uslov za muškarce 55 godina i osam meseci života i najmanje 40 godina staža osiguranja.

“Od 1. januara se menjaju uslovi i podiže granica za preveremenu starosu penziju i za žene i muškarce, tako da najkasnije 31. decembra treba da podnesu zahtev za penziju odosno da najkasnije 30. decembra prekinu radni odnos”, navela je Timotijević.

Ona je rekla da se 2024. izjednačavaju uslovi za žene i muškarce za prevremenu starosnu penziju.

Kod žena te godine bi se došlo do uslova – 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života za prevremenu starosnu penziju, kao i za muškarce.

“Za žene sledeće godine je uslov 55 godina i osam meseci života i 37 godina i šest meseci osiguranja, a za muškarce 56 godina i četiri meseca života i 40 godina staža osiguranja”, rekla je Timotijević.

Ona dodaje da je umanjenje penzije 0,34 odsto po svakom mesecu za koji se ranije ode u penziju, ali to umanjenje može da bude najviše za pet godina, što je ukupan iznos od 20,4 odsto.

Tomotijević je rekla da je umanjenje trajno.

Prema njenim rečima, godišnje u proseku u Fond PIO stigne oko 560.000 zahteva, od čega se oko 93 odsto reši u zakonskom roku od dva meseca.

Žene od sledeće godine u penziju kada napune 61 godinu

Novine stupaju na snagu od 1. januara 2016. godine

IZVOR: Beta – Od 1. jаnuаrа 2016. godine stupаju nа snаgu nove odredbe zа penzionisаnjа, po kojima se stаrosnа grаnicа zа odlаzаk u penziju kod ženа pomerа zа šest meseci, saopštio je danas Republički fond zа penzijsko i invаlidsko osigurаnje (PIO).

Novine stupaju na snagu od 1. januara 2016. godine
Novine stupaju na snagu od 1. januara 2016. godine

 

Kako se navodi, naredne godine uslov zа žene za odlazak u penziju je 61 godinа životа i nаjmаnje 15 godinа stаžа osigurаnjа.

U Fodnu PIO su podsetili da se 2032. godine za žene postepeno pomerаju uslovi zа starosnu penziju, dа bi od te godine 65 godina života bio uslov za punu penziju.

Za muškаrce i dаlje vаže isti uslovi – 65 godinа životа i nаjmаnje 15 godinа stаžа osigurаnjа.

I muškаrci i žene punu starosnu penziju mogu da ostvare sа nаvršenih 45 godinа stаžа osigurаnjа, bez obzirа nа godine životа.

Grаđаnimа koji nаmerаvаju dа se penzionišu po propisimа koji vаže u ovoj godini, rаdni odnos morа dа prestаne nаjkаsnije 30. decembrа, a zahtev zа penziju su dužni da podnesu nаjkаsnije 31. decembrа, što mogu učiniti u filijalama Fonda ili poštom.

Zа ostvаrivаnje prаvа nа prevremenu stаrosnu penziju, od 1. jаnuаrа 2016. godine muškаrcimа će biti potrebno 40 godinа stаžа i nаjmаnje 55 godinа i osаm meseci životа, а ženаmа 37 godinа stаžа i nаjmаnje 55 godinа životа.

U slučaju prevremenog penzionisanja, penzijа se trаjno umаnjuje zа 0,34 odsto zа svаki mesec pre nаvršenih godinа životа, a ukupаn iznos umаnjenjа zа prevremenu penziju mаksimаlno može dа iznosi 20,4 odsto.

BLIC: Kori spremila nove izmene zakona

IZVOR: BLIC, Bojana Anđelić/Gordana Bulatović

Zaposleni u javnom sektoru koji su stekli uslov za penziju a više nema potrebe za njihovim radnim mestom dobiće otpremninu kao tehnološki višak.

kori-udovicki[1]

Ovo je, kako saznaje „Blic“, suština novih izmena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje je pripremila ministarka državne uprave Kori Udovički.
Po ovim izmenama, zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju (žene sa 60 godina i šest meseci života, a muškarci sa 65), u penziju će otići jedino ukoliko se njihovo mesto gasi. Oni će u tom slučaju dobiti otpremninu predviđenu za tehnološke viškove, koja je znatno veća od naknade za penzionisanje koja im sleduje po Zakonu o radu i koja iznosi dve prosečne plate.

U Ministarstvu državne uprave kažu da iznos ovih otpremnina neće biti manji od 200 evra po godini staža, bez obzira na visinu zarada. Tako će neko ko ima 30 godina staža i platu od 50.000 dinara, umesto oko 800 evra, koliko bi dobio za odlazak u penziju, dobiti čak 6.000 evra. Ali pod uslovom da je ceo radni vek proveo na istom poslu.
Inače, po Zakonu o radu otpremnina koju je poslodavac dužan da isplati po osnovu tehnološkog viška ne može da bude manja od zbira trećine plata svih godina radnog staža kod poslednjeg poslodavca.

Udovički je ovaj novi predlog rešavanja viška zaposlenih pripremila nakon odluke Ustavnog suda da obustavi primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koja se odnosi na prinudno penzionisanje žena koje su navršile 60,5 godina života.
Zasad je, međutim, samo reč o predlogu koji treba da usvoje Vlada i Skupština.
– Ovo bi, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ubrzalo racionalizaciju sa kojom se već kasni. Objektivno, ove izmene bi samo još preciznije definisale kako omogućiti penzionisanje dela zaposlenih. Nema govora o novom planu kojim bi se, umesto viškova zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju, otpuštali neki drugi kadrovi – objašnjava izvor „Blica“ iz Vlade.

 

Kako se računa otpremnina

U obračun visine otpremnine ući će samo godine staža kod poslednjeg poslodavca. Kao jedan poslodavac računa se mreža škola, bolnica ili zdravstvenih ustanova, tako da se zaposlenom koji je, recimo, iz škole prešao u upravu računa samo staž u upravi.

Novi Zakon: Kada možete u penziju

Više nema potrebe da se dokupljuje radni staž. Penziju će po novom dobiti svako ko ispuni starosni uslov i ima minimum 15 godina staža.

Novi Zakon: Kada možete u penziju
Novi Zakon: Kada možete u penziju

Izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju stupaju na snagu danas, a odredbe koje se odnose na godine živote ili radnog staža važe od 1. januara naredne godine. “Blic” je računao koliko ćete još morati da radite. Kada se ispuni starosni uslov, 2015. za muškarce 65 i za žene 60 godina života, visina penzije zavisiće od toga koliko staža budemo imali.

Recimo, iduće godine muškarac sa 65 godina života i 40 godina radnog staža ide u punu penziju. Ako je uplaćivan doprinos za sve godine staža, otprilike na prosečnu platu u Srbiji koja je sada oko 45.000 dinara, penzija će mu biti oko 36.000. Njegov vršnjak koji ima 25 godina staža i primao je takođe prosečnu platu imaće znatno manju penziju – oko 21.000.

Slična je situacija i sa ženama. Radnica koja 2015. napuni 60 godina života i ima 35 godina staža, a primala je platu na nivou republičkog proseka može da računa na 35.000 dinara penzije. Njena vršnjakinja koja je imala istu platu, ali samo 15 godina staža dobiće oko 15.000 penzije.

Idealno poklapanje uslova je da muškarac ili žena završe fakultet u roku i počnu da rade početkom 25. godine života. Pod uslovom da nemaju prekide u radnom stažu, iste godine stekli bi pravo na punu penziju – 40 godina staža i 65 života. Srednjoškolci bi trebalo ranije da počnu da rade, već sa 18, 19 godina, ali će zato kad napune 65 imati više godina staža od traženih 40.

Majke koje danas imaju oko 50 godina života uzaludno su se radovale da će na ime rođenja deteta dobiti neku povlasticu. Novo pravilo da se za rođenje jednog deteta obračunava šest meseci, za rođenje dvoje dece godina, a za troje ili više dece dve godine staža važi, ali tek od 2032. Tako će generacije žena rođenih do 1967. biti izuzete od ove beneficije. Ženama rođenim 1967. ili kasnije roditeljstvo će se računati u staž.

– Imam dvadesetak godina staža. Ko će me držati na poslu do 65. godine života? Ali prema novom rešenju to neće biti ni bitno, jer mogu i kao nezaposlena da čekam da doživim određene godine života kada ću ostvariti pravo na penziju – kaže Slavica M. iz Beograda, koja je napunila 49 godina i radi kao lekar specijalista anesteziolog.

Jovan Slavković iz Niša, koji je desetak godina proveo u SAD, kaže za “Blic” da će valjda ovaj zakon onemogućiti poslodavce da u konkursu navode i limit starosti.

– U Americi bi se konkurs koji navodi da kandidat za posao ima, recimo, do 35 godina doživeo kao diskriminatorski – kaže Jovan.

Prevremene starosne penzije, prema računici “Blica”, uglavnom će moći da koriste oni koji imaju pravo na beneficirani radni staž. Za muškarca koji želi u prevremenu penziju naredne godine granica je takva da jedino može da ima toliko staža u kombinaciji sa traženim godinama života ako je počeo da radi sa 15 ili 16 godina.

Žene i muškarci u penziju sa 65

Beograd — Prema Pregledu odredaba Zakona o PIO koje se dopunjuju, žene i muškarci ići će u penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 45 godina staža.

Žene i muškarci u penziju sa 65
Žene i muškarci u penziju sa 65

Ministarstvo rada Srbije objavilo je pregled izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) kojim se predviđa da do 2032. postepeno budu izjednačeni uslovi za odlazak u penziju žena i muškaraca.

Starosna granica za odlazak žena u penziju postepeno će se povećavati od 2015. do 2032. godine, objavljeno je sajtu Ministarstva (www.minrzs.gov.rs)

Ministarstvo rada je predvidelo i uvođenje penala za prevremeno penzionisanje, kojima se umanjuje penzija.

Uvedena je opcija odlaska u prevremenu starosnu penziju sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života. Iznos takve penzije umanjuje se za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života.

Predviđeno je da se povećanje granice sa sadašnjih uslova postepeno pomera od 2015. do 2023. godine, kao i da se za žene granica godina za primenu umanjenja postepeno pomera od 60 do 65 godina života u periodu od 2015. do 2030. godine.

Na primer, u 2015. umanjenje će se računati za žene koje odu u prevremenu penziju sa manje od 60 godina i šest meseci života, u 2020. sa manje od 63 godine života, da bi se u 2030. došlo do 65 godina života.

Promenjeni su i uslovi za penzionisanje osoba sa beneficiranim radnim stažom.

 

 

Rajić: Povećanje starosne granice za penziju besmisleno rešenje

Povećanje starosne granice za penzionisanje žena u Srbiji nije logično rešenje, budući da dužina životnog veka muskaraca i žena nije kao u drugim evropskim zemljama, pa iz toga proizlazi da bi radnik trebalo da radi duže, a da bi penziju mogao da prima svega nekoliko godina, smatra direktor Unije poslodavaca Srbije Dragoljub Rajić.

Povećanje starosne granice za penziju besmisleno rešenje
Povećanje starosne granice za penziju besmisleno rešenje

“Došli smo u situaciju u kojoj se najavljuje produženje godina za odlazak u penziju i imamo jednu apsurdnu situaciju u kojoj je prosečni životni vek žene 74 godine u Srbiji, a muškaraca 69 godina i imaćemo situaciju da će neko morati da odvaja 40 godina za penziju da bi je uživao par godina. Postavlja se pitanje smislenosti ovakvog penzionog sistema”, rekao je Rajić za Tanjug.

On je rekao da su predstavnici Unije poslodavaca predložili da se sistem obaveznog penzionog sistema promeni, da se smanje doprinosi za penziono osiguranje, da se razlika uplaćuje zaposlenima i da oni višak koji bi dobili uz svoju zaradu štede za starost.

Rajić je rekao i da je ta poslodavačaka organizacija, koja ima predstavnike u UO Fonda PIO, nezadovoljna upravljanjem tom institucijom, naročito raspolaganjem imovinom fonda.

“Imovinom se mora mnogo bolje gazdovati u smislu maksimizacije prihoda od imovine. Unija je predložila formiranje radne grupe za restrukturiranje fonda jer se sa reformom penzionog sistema mora ići ozbiljno”, rekao je on.

Rajić navodi da se imovina ne može tek tako davati drugim organizacijama na koriščhenje, poput Saveza penzionera jer ona pripada svima zaposlenima koji trenutno odvajaju niovac za doprinose, a njih je oko 1,7 milon.

Prošle nedelje predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštili su da je pokrenuta istraga koja je pokazala da je prethodnih desetak godina bilo dosta falsifikovanih rešenja o odlasku u penziju usled čega je načinjena šteta u iznosu od 2 do 2, 5 miliona evra, a ta cifra nije konačna budući da se nepravilnosti i dalje istražuju.

Predstavnici fonda ukazali su da je veliki broj ljudi “lažirao” odlazak u penziju, odnosno dobio mogućnost da je koristi iako nije ispunio sve propisane uslove koji se odnose, pre svega, na godine radnog staža.

Prvi slučaj falsifikovanog rešenja o penziji uočen je u oktobru 2013. godine u filijali fonda PIO u Beogradu, a korisnik koji je “stekao” pravo za penziju imao je prebivalište na teritoriji Leskovca.

Rajić je rekao da na prethodnim sednicama UO fonda nije bilo reči o tome, a da je ranije ukazivano da je bilo slučajeva lažnih invalidskih penzija, i da je pokušavano da se taj sistem unapredi i onemoguće dalje zloupotrebe.

Sada, kako je Rajić kazao, ima veliki broj pritužbi gradjana za odlazak u penziju i da se oni često javljaju žaleći se na to da mesecima ne mogu da ostvare to pravo.

“Gradjani se žale da im nedostaju papiri i ceo taj sistem ima mnogo mana i nedostataka i moramo raditi na tome da to bude efikasniji”, rekao je Rajić.

Žene rade bar do 63, možda i do 65

Beograd — Lepši pol u Srbiji će ubuduće na radnom mestu provoditi tri godine duže i umesto sa navršenih 60, u penziju će ići sa 63 godine.

Žene rade bar do 63, možda i do 65
Žene rade bar do 63, možda i do 65

Tako, oko 20.000 žena neće moći 2015. godine da ode u penziju iako će ispuniti uslov i navršiti 60 godina života. One će na mirovinu morati da sačekaju još tri godine.

Ova mera nove vlade Srbije doživela je najveći odjek u javnosti. Pooštravanje uslova krenulo je od žena, a kako se očekuje, vrlo brzo će evropski trend u penzionisanju zahvatiti i muškarce.

Prva mogućnost je da se i njima radni vek produži za dve godine i pomeri sa 65 na 67 godina, a druga da se vremenom starosna granica za žene izjednači s jačim polom, kako bi u penziju svi išli sa 65 godina.

Nada G. Novaković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, objašnjava da je normalno da se u društvima u tranziciji nameću novi zakoni o radu i o penzijskom sistemu.

“Ovo je iznuđena mera i pre svega pritisak MMF i Svetske banke, glavnih kreditora i supervizora reformi u zemlji. Njihov zajednički cilj je da što sigurnije vrate ranije kredite, a pod što boljim uslovima pozajme nove. Sve se to dešava u situaciji kada su sredstva za isplate tekućih penzija sve oskudnija, i najvećim delom isplaćivana iz republičkog budžeta, a ideja je da se što brže, učešće penzija u BDP smanji na 10 odsto”, kaže Novaković.

Na hiljade radnika će morati duže da rade da bi dočekali penziju, a sa zaoštravanjem krize njihove zarade će se smanjivati, pa samim tim i osnovica za obračun.

“Svako produženje radnog staža, kao i starosne granice, za penzionisanje direktno je štetno po armiju mladih nezaposlenih građana Srbije. Oni nemaju ni teorijsku šansu da ostvare kontinuiranu radnu karijeru i steknu, kakvu – takvu materijalnu sigurnost”, kaže Novaković.

Zvanični statistički podaci pokazuju da se žene, svih dobi i kvalifikacija, teže zapošljavaju, a lakše otpuštaju. Stoga su one češće među “obeshrabrenim” grupama u traženju posla. Pomeranje granice za penzionisanje povećava njihov broj među nezaposlenima, jer će poslodavci još lakše otpuštati zaposlene, menjajući ih za mlađe, obrazovanije i jeftinije kadrove.

Stariji radnici imaju niži nivo produktivnosti, prilagodljivosti novim okolnostima i slabijeg su zdravlja. Sad im sledi i neizvesnost oko uslova penzionisanja i njihovo realno smanjenje. A i žene i muškarci će penzije uživati daleko kraće nego što to čine penzioneri razvijenih članica EU. Tamo se duže radi, bolje zarađuje, kvalitetnije leči i duže živi. 

Nezaposlenost mladih je nekoliko puta niža nego u Srbiji. Neselektivna rešenja, povlašćuju čitave kategorije zaposlenih u državnim službama, na primer u MUP, i unose nove nepravde unutar generacije. Pomeranje granice radnog staža na više dodatno opterećuje radnike najtežih zanimanja, kao što su rudari, tekstilci… 

Jedan od glavnih argumenata vlasti za pomeranje starosne granice za odlazak u penziju je da je naše stanovništvo staro. Srbiju prati i niska stopa aktivnosti i zaposlenosti stanovništva, koja je za trećinu niža od proseka EU. Životni vek je u Evropi dostigao daleko viši nivo nego kod nas, gde je zbog ratova i tranzicije čak i skraćen. 

Najbogatije i najrazvijenije zemlje EU ne uvode tako drastične izmene u radno i penzijsko osiguranje. Ako to i čine, onda je period prilagođavanja makar deset godina duži, kao u Nemačkoj i Francuskoj.

Žene rade do 63 a muškarci do 66?

Beograd — Ministarstvo finansija razmatra na koji način i za koliko da odloži penziju zaposlenima u Srbiji, kako bi odgovorilo na zahtev MMF-a, piše 24 sata.

penzioneri-u-parku
Žene rade do 63 a muškarci do 66?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako navode, Međunarodni monetarni fond zahteva od Vlade da plan penzijske reforme napravi do jeseni 2014, a da njena primena počne od 2015.

Prema nezvaničnim saznanjima, razmatraju se dve opcije. Po prvoj, žene bi radile tri godine duže, odnosno do 63. godine. Po drugoj, muškarci bi u penziju išli sa 66 umesto 65, a žene sa 64 umesto 60 godina.

Godišnje se u Srbiji penzioniše između 100.000 i 110.000 ljudi, a broj penzionera se poveća za oko 20.000 ili 1,2 odsto. S druge strane, za isti procenat smanji se i broj zaposlenih – bez posla je u 2013. ostalo tačno 21.239 osoba.

Ekonomista Zoran Popov kaže da je ovakav sistem neodrživ, a da bi najbrže rezultate dalo uvođenje penala za prevremeno penzionisanje.

“Sada je to manje oko 0,5 odsto, što je na penziju od 30.000 dinara 150 dinara, ali da je ono šest odsto kao u Nemačkoj, ne verujem da bi svi pojurili u prevremenu penziju. A danas imamo takvih 70 odsto penzionera. S druge strane, trebalo bi uvesti i nagrade za one koji hoće da rade duže nego što zakon propisuje”, kaže Popov.

Dodaje i da bi rezultate dobili kada bi se u penziju odlazilo pod uslovom da se moraju ispuniti oba uslova – starosni i godine staža. Tako se niko ne bi mogao penzionisati pre 60, odnosno 65 godine i radilo bi se u proseku pet godina duže.

U Ministarstvu finansija su najavili i da 2015. i 2016. treba očekivati povišice od 0,5 odsto dva puta godišnje.

Prosečna penzija od 24.000 dinara praktično bi bila uvećana za ukupno 240 dinara.

Penzije po novom od 2015. godine

U igri su dva modela penzione reforme. Po prvom, žene će raditi do 63. godine. Po drugom, muškarci će u penziju sa 66, a žene sa 64 godine.

penzija
Penzije po novom od 2015. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Čorkić radi kao sekretarica i ima 49 godina. Svaki dan će ustajati i odlaziti na posao još 11 godina – tačnije do 2025. godine. Na zasluženu penziju ima prava, prema sadašnjem zakonu, sa 60 godina. Zato je i uznemiruje najava da penziona reforma podrazumeva povećanje starosne granice za žene. Jer, treba da radi bar tri godine duže i u penziju ode 2028. godine.

– Brinem. Ne samo zato što mislim da neću biti sposobna da radim, već i zato što sam zaposlena u firmi koja ima finansijskih problema i u kojoj se sve glasnije govori o otkazima. Kako da stignem do penzije ako izgubim posao – zabrinuto objašnjava Jasmina.

Zbog neodrživog sistema po kom se penzije isplaćuju danas, odnosno činjenice da se za ove namene sve više zahvata para iz budžeta, hitnu penzijsku reformu od Vlade traži i MMF. Ministar finansija nedavno je najavio i moguć pravac promena. – Ukoliko bi se starosna granica od 2015. podigla sa 60 na 63 godine, to bi bilo u periodu od šest godina, odnosno godišnje bi se ta granica podizala za po šest meseci – rekao je ministar finansija Lazar Krstić.

Kako saznajemo, uz ovaj model, u igri je i onaj po kom bi muškarci do pune penzije radili do 66, a žene do 64. godine. Pored toga, izvesno je i da će onima koji ne ispunjavaju oba uslova za penzionisanje, penzije biti umanjivane.

Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, kaže da je Srbija negativni evropski rekorder po učešću rashoda za penzije u BDP od 13 odsto i da su reforme jednostavno neophodne.

– Prioritet je uvođenje aktuarskih penala od oko šest odsto za svaku godinu prevremenog penzionisanja. Razlog je činjenica da se 70 odsto muškaraca i 50 odsto žena penzioniše pre regularne dobi od 65, odnosno 60 godina – kaže Altiparmakov za “Blic”.

Ekonomista Zoran Popov smatra da bi trebalo uvesti i nagrade za one koji hoće da rade duže nego što zakon propisuje.

– Penzionisanje treba usloviti ispunjavanjem oba uslova – starosnog i po godinama staža. Tako se, recimo, muškarci ne bi mogli penzionisati pre 65. godine i radilo bi se u proseku pet godina duže – kaže Popov.

Svakog dana u prošloj godini, u proseku, u penziju je odlazilo 290 ljudi, dok je bez posla ostajalo 58 radnika, što govori, kako tvrde sagovornici “Blica”, da je postojeći sistem neodrživ.

Poslednja godina radnog staža ne ulazi u penziju?

Ombudsman Saša Janković kaže da će takvom odlukom PIO fond rešiti svoj problem, ali će budući penzioneri biti oštećeni

fond-pio
Poslednja godina radnog staža ne ulazi u penziju?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko vlada i Skupština Srbije daju zeleno svetlo na predlog da poslednja godina radnog staža i uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za taj period ne ulaze u konačan obračun penzije, većina onih koji su u toj poslednjoj godini imali najveća primanja ili najbolji status u preduzeću, neće moći to sutra i da naplate kroz penziju.

Iako se i u penzijskom fondu slažu da ovo nije najidealniji način da se reši problem privremenih penzija, koja PIO fond izdaje u gotovo 70 odsto slučajeva, kažu, da se o tom načinu rešenja problema razmišlja. Takav predlog je već više puta stizao i do prethodnih ministara rada, ali je odbijan.

Na konačna rešenja, čeka se kako zbog nepotpune dokumentacije, nepovezanog staža, tako i činjenice da statistika s iznosom prosečnih zarada za prethodnu godinu izlazi tek u narednoj godini. Primera radi, ako je neko danas dobio privremeno rešenje mora da sačeka narednu godinu da bi statistika izašla sa podacima o proseku zarada za prethodnu godinu na osnovu kog će Fond doneti konačno rešenje o penziji.

U većini tih slučajeva dobijanjem konačnih rešenja, penzioneri su obavezni da preplaćene penzije vrate, iako su ni krivi ni dužni dobijali više nego što im pripada.

Na osnovu pritužbi građana da dugo čekaju na konačno rešenje i da preplaćene penzije moraju da vrate, ombudsman Saša Janković je svojevremeno zaključio da su u radu Fonda načinjeni propusti na štetu građana, pre svega, zbog toga što Fond ne donoseći rešenja o utvrđivanju preplaćenog iznosa penzija, krši Zakon o PIO.

Kako bi se smanjio broj onih koji će i ubuduće vraćati preplaćeno, zaštitnik građana je predložio Fondu da u svakom konkretnom slučaju, prilikom utvrđivanja potrebe za povraćaj više isplaćenih penzija, donese rešenje o utvrđivanju preplaćenog iznosa penzije, u kom će navesti visinu preplaćenog iznosa.

Postavlja se, međutim, pitanje koliko je principijelno da se poslednja godina radnog staža ne računa u ukupan iznos penzija, kao i zašto bi bilo koji poslodavac uplaćivao doprinose za radnike u toj godini, ako oni ne ulaze u obračun penzije, kao i zašto bi radnik opraštao doprinose za poslednju godinu rada?

Saša Janković, ombudsman, zaštitnik građana Srbije, kaže, za „Politiku” da ovo rešenje nije principijelno i dodaje da baš u ovom času radi na rešenju ovog problema i daje mišljenje na predlog UO PIO fonda.

– Postoji mogućnost da pojedinci baš u toj poslednjoj godini imaju najveća primanja ili najveći menadžerski status u firmi. Zašto bi se taj neko odrekao svih uplaćenih doprinosa i imao manju penziju nego da i ta poslednja godina ulazi u obračun, pita Janković.

Ukoliko, objašnjava Janković, ovaj predlog bude zakonski prihvaćen, bez obzira na to koliko je principijelan ili ne, on će biti deo zakona koji će se primenjivati. S druge strane, ako se zna koliko je neefikasna poreska administracija u delu naplate poreza i doprinosa drugog rešenja praktično i nema, objašnjava Janković.

U zemljama gde je poreski sistem uređen, gde poslodavac ne može da isplati zarade, a da istovremeno nije uplatio doprinose, gde je naplata doprinosa obavezna i redovna, tu penzijski fondovi nemaju problema. U Srbiji gde je još uvek neuređen sistem, donose se i rešenja koja direktno pogađaju poreskog obveznika i sutra penzionera.

Kako stvari stoje ideja da poslednja godina radnog staža ne ulazi u prosek za obračun penzija može biti usvojena samo kao prelazno rešenje dok se ne urede neke druge stvari, pre svega naplata doprinosa, ističe on.

Janković zaključuje da na ovaj način samo PIO fond rešava svoj problem nagomilanih privremenih penzijskih rešenja, ali da problemi budućih penzionera ostaju.

 

Od 1. januara nova starosna granica za penzionisanje

Od 1. januara 2014. godine stupiće na snagu nove odredbe za penzionisanje, ali promene se, za sada, odnose samo na žene – starosna granica za njihov odlazak u penziju pomera se za četiri meseca.

Od 1. januara nova starosna granica za penzionisanje
Od 1. januara nova starosna granica za penzionisanje

 

To znači da će žene moći u penziju sa 35 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života.

Za muškarce će i dalje važiti odredba da u penziju mogu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i četri meseca života.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsetio je da će se do 2023. godine postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života i godina staža, kao i da način obračuna iznosa penzije neće biti promenjen.

Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe za 2013. godinu, radni odnos trebalo bi da prestane najkasnije 30. decembra.

Zahtev za penziju se podnosi najkasnije do poslednjeg dana tekuće godine, što može da se učini i poštom, kao preporučena pošiljka.

Tokom ove godine, u stručnim krugovima bilo je reči o tome da je neophodna reforma penzionog sistema i da je za očekivati izjednačenje starosne granice žena i muškaraca na 65 godina za odlazak u penziju, ali postepeno, budući da je demografska struktura u Srbiji i drugim razvijenim zemljama veoma različita.

Predstavnici Fiskalnog saveta Srbije ranije su ukazali da bi vlada, ukoliko želi uštede u penzijskom sistemu, trebalo da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju, da se uvedu penali za prerani odlazak kao i nagrade za one koji duže rade, jer su takve i tendencije u svetu.

Moglo se čuti da je to bila jedna od tema tokom posete Misije MMF-a, odnosno da je izjednačavanje starosne granice bio predlog te finansijske institucije.

Predstavnici resornog ministarstva istakli su ranije da starosnu granicu za odlazak u penziju za sada nema potrebe menjati jer za to ne postoje razlozi. Takođe, stav Ministarstva bio je i da bi predlozi poput uvođenja penala za one koji se penzionišu sa “nedovoljno” godina, mogli da stvore nove socijalne probleme.

 

Žene u penziju sa 63 već dogodine

Beograd — Žene će od 2015. godine u penziju ići u dobi od 63 godine, a ne kao sada u 60. godinii, piše Politika.

penzionerke
Žene u penziju sa 63 već dogodine

Ovaj predlog će, prema saznanjima lista iz izvora bliskih vladi, najverovatnije biti usvojen u prvoj polovini 2014. godine, kako bi počeo da se primenjuje već od januara 2015. godine.

Ovo, međutim, neće biti jedina mera u nastavku reforme PIO sistema, već će se u paketu naći i nagrađivanje, odnosno kažnjavanje budućih penzionera. Svi oni koji u penziju odu samo s jednim uslovom plaćaće penale pa će im penzija biti manja šest odsto po svakoj godini. Oni koji ispune oba uslova, i godine starosti i navršen staž ,biće stimulisani tako što će im svaka godina rada duže donosi povišicu od sedam procenata.

Politika navodi i da postoji velika mogućnost da već od 2014. godine važe novi uslovi za beneficirani radni staž, odnosno da se ne čeka 2015. godina za primenu ovih izmena, jer se manje-više zna koja su zanimanja koja ne bi više trebalo da se računaju s uvećanim radnim stažom. Tu se pre svega misli na zaposlene u administraciji u policiji, BIA, u vojsci.

Iako je bilo previđeno da žene sa 60 godine odlaze u penziju tek 2023. pooštravanje uslova će ih pogoditi ranije. Novina je i što će im se od 2015. godina starosna granica svake godine povećavati za po pola godine, do sada je bilo za po četiri meseca. Po sadašnjim uslovima, te godine bi u penziju mogle da idu s 54 godine i najmanje 36 godina staža i, zapravo, one su te koje će izmena “zakačiti”.

Ukoliko ovakva reforma PIO dobije zeleno svetlo penzije će 2015. i 2016. biti uvećane dva puta za po 120 dinara prosečno. Koliko će to pogoditi penzionere pokazuje podatak da danas s manje od 25.000 dinara mesečno živi 1,2 miliona penzionera, a više od 146.000 njih prima mesečno manje od 13.000 dinara.

Istovremeno, nove mere lakše će podneti samo 37.813 penzionera čija su primanja veća od 60.000 dinara. Prema podacima Fonda PIO 33.308 penzionera prima između 60.000 i 84.776 dinara, a evidentirano je i 59 njih koji svakog meseca dobiju ček od 120.463 dinara. Više od toga u Srbiji dobija samo deset penzionera.

IZVOR: Politika

Žene u penziju sa 63 godine

penzionerke
Žene u penziju sa 63 godine

Među merama za oporavak ekonomije koje je Vlada juče obelodanila, predviđeni su i novi uslovi za penzionisanje žena, tako da će se sada važeći starosni uslov od 60 godina svake godine podizati za šest meseci kako bi se postepeno dostigla planirana granica od 63 godine.

 

IZVOR: Blic

 

Janković: U Srbiji se živi kraće, oprezno s povećanjem godina za penziju

Povećanje starosne granice za penziju traži Međunarodni monetarni fond (MMF), čija delagacija danas dolazi u posetu Srbiji

penzioneri-sede
U Srbiji se živi kraće, oprezno s povećanjem godina za penziju

BEOGRAD – Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković izjavila je danas da je zahtev da žene i muškarci istovremeno odlaze u penziju sa 67 godina kompleksno ekonomsko pitanje koje država mora ozbiljno da razmotri.

Povećanje starosne granice za penziju traži Međunarodni monetarni fond (MMF), čija delagacija danas dolazi u posetu Srbiji.

Brankica Janković je istakla da se se mora uzeti u obzir činjenica da je životni vek u Srbiji kraći nego u evropskim zemljama u kojima je i razvijenija bezbednost na radu, kao i da su uslovi za odlazak u invalidsku penziju u Srbiji stroži.

“To je kompleksno pitanje kome treba pristupiti ozbiljno. Ne bi trebalo donositi odluke zbog kojih bi kasnije nastupile teže posledice”, istakla je Jankovićeva.

Kada bi resorna ministarstva finansija i rada prihvatila ovaj predlog, za odlazak u penziju u Srbiji muškarci bi morali da rade dve godine duže nego danas, a žene sedam.

Jankovićeva je povodom Međunarodnog dana starih (1. oktobar) istakla da država pomaže starijim osobama tako što razvija servis pomoći i nege u kući, koji prema njenim rečima nema 20 opština u Srbiji, a koje će taj servis dobiti do kraja godine. Ona je najavila da će sledeće godine biti gotova dva staračka doma u Novom Pazaru i Valjevu i ukazala da država nema para za izgradnju novih staračkih domova, već da ulaže u postojeće kapacitete. Srbija po broju starijih osoba od 65 godina, spada u starije nacije i zauzima peto mesto u Evropi.

IZVOR: Kurir