“Skratili nam penzije a Ustavni sud ćuti”

IZVOR: BETA

Nedopustivo je to što Ustavni sud Srbije devet meseci izbegava da se izjasni o ustavnosti Zakona kojim su smanjene penzije, ocenio je USPS.

"Skratili nam penzije a Ustavni sud ćuti"
“Skratili nam penzije a Ustavni sud ćuti”

Udruženje sindikata penzionera Srbije navodi da je odmah nakon usvajanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim se umanjuju penzije, podneo inicijativu Ustavnom sudu tražeći ocenu ustavnosti i zakonitosti tog zakona, jer su penzije stečeno pravo.

“Ali devet meseci se taj sud ne izjašnjava tim povodom, mada je posle protestnog okupljanja penzionera 15. aprila ove godine, izdao saopštenje u kojem je najavio da će to učiniti do kraja maja meseca”, navodi USPS.

“Podsećamo ih da je Ustavni sud u obavezi da što pre odgovori na zahteve da oceni ustavnost pomenutog zakona, kako bismo, u slučaju negativnog odgovora, mogli da koristimo druga pravna sredstva i pravdu da potražimo pred međunarodnim sudom u Strazburu”, ističe se u saopštenju.

Prema Sindikatu penzionera, stručna javnost je gotovo je jednoglasna u oceni da je Zakon o smanjenju penzija društveno neopravdan, pravno neodrživ i ekonomski štetan, a svi pravni eksperti ocenjuju da je njime pored Ustava prekršeno i nekoliko zakona.

“Očigledno da je to jasno i sudijama Ustavnog suda, pa se zbog toga ne izjašnjavaju”, navodi se u saopštenju Udruženja sindikata penzionera Srbije i ističe da penzioneri sve teže podnose neustavno umanjenje penzija, jer su one i pre toga realno umanjene, za poslednje četiri godine oko 20 procenata.

Kako je navedeno, penzioneri više nisu u stanju ni sami da prežive, a kamoli da pomažu svoju slabo plaćenu ili nezaposlenu decu i unuke, što su poslednjih decenija redovno činili. “To direktno utiče i na oporavak naše privrede jer smanjenje potrošnje dovodi do smanjenja proizvodnje”, ističe USPS.

Neodrživ ovakav penzioni sistem

Beograd – Stručnjaci za penzioni sistem upozoravaju da je aktuelan sistem neodrživ na duži rok te da će se iz postojećeg fonda isplaćivati sve manje i manje penzije

Neodrživ ovakav penzioni sistem
Neodrživ ovakav penzioni sistem

 
Zbog toga su uvereni da je s jedne strane neophodna potpuna unuitrašnja reforma fonda, kao i profesionalno upravljanje, ali ukazuju i na već uspešne modele koji postoje u mnogim zemljama.

Konsultant Mreže za poslovnu podršsku Dragoljub Rajić, koji je tri godine bio član UO Fonda PIO, među onima je koji veruju da su Fondu PIO potrebni profesionalno upravljanje, potpuna unutrašnja rekonstrukcija i dubinska reforma, kao i temeljna istraga o načinu upravljanja imovinom Fonda i razlaz sa dosadašnjim načinom upravljanja.

“Posledice odlaganje rešavanja ovog problema već trpi preko 1,7 miliona penzionera čije se penzije smanjuju i čija će realna vrednost u narednim godinama još više padati”, kazao je Rajić Tanjugu.

On upozorava da penzioni sistem u Srbiji odavno nije održiv i da počinje da se svodi na ono što su pojedini ekonomski analiticari i predviđali, a to je fond iz koga će se isplaćivati u budućnosti sve manje i manje penzije.

Osim što je pooštren uslov za odlazak u penziju, nastavilo se politikom “guranja pod tepih” suštinske reforme penzionog sistema koja podrazumeva ne samo da se postupa prema onome što je naveo MMF, već da se stvori održiv sistem, kategoričan je Rajić.

Rajić smatra da bi u ovom trenutku “politicka hrabrost bila omogućiti novim generacijama trenutno zaposlenih rasterećenje njihovih zarada, što bi pomoglo i privredi da poveća zaposlenost i dugorocno uticalo na povećanje priliva u penzionom fondu iz realnih izvora”.

“Za takav korak bi bilo potrebno napraviti presek od nekog godišta i starijim generacijama garantovati prava stečena po aktuelnom sistemu, a za mlađe generacije, koje sada rade ili će u budućnosti raditi kreirati novi sistem oslonjen na minimalnu garantovanu državnu penziju sa istovrememenim širenjem svesti kod mladih i srednjih generacija da svi koji su u prilici i imaju nešto veće zarade na vreme štede i odvajaju za starost”, kazao je Rajić.

Ovakav sistem postoji i u drugim zemljama koje su istovremeno podstakle niz drugih dobrovoljnih penzionih fondova (državnih i privatnih), štednju u bankama i druge oblike odvajanja za starost, navodi Rajić.

“Svake godine u Srbiji bude za približno 70. 000 penzionera manje i ukoliko bi se napravio ovaj presek, polako, iz godine u godinu, prirodno bi se smanjivao broj onih koji primaju penzije po starom sistemu, a novi, mladi penzioneri, imali bi minimalnu garantovanu penziju za osnovne životne potrebe”, kaže Rajić.

On takođe smatra da za sada u Srbiji nema dovoljno spremnosti za ovakve promene.

Dok konsultanti za tu oblast i predstavnici sindikata ukazuju da bi jedno od rešenja moglo da bude štednja za starost i dobrovoljni penzioni fondovi, kao i takozvani “australijski i „švajcarski model”, predstavnici Fonda PIO navode da je Radna grupa zadužena za reformu tek počela sa radom i da će se pretežno u narednom periodu „ići“ u pravcu izmena Zakona o PIO, kao i rešavanje pitanja imovine kojom fond raspolaže.

“Sve što se tiče nekih promena koje se odnose na granicu odlaska u penziju, to smo imali poslednjom izmenom zakona i sada se u narednom periodu očekuju rezultati te reforme”,rekla je nedavno Tanjugu direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Dragana Kalinović.

Budući da se predstavnici Udruženja poslodavaca Srbije u Upravnom odboru te institucije zalažu da se reši pitanje imovine fonda, Kalinović je kazala da je pre mesec dana na sednici tog tela doneta odluka o formiranju organizacione jedinice- sektora koji će se baviti imovinsko-pravnim poslovima fonda.

“Prosto je to bilo nužno, s obzirom na obim imovine, i jedan od prioriteta našeg rada je i upravljanje imovinom fonda u smislu smanjenje rashoda fonda, u dogovoru sa državom i vladom, pogotovu kad se radi o upravljanju rehabilitacionim centrima”, kazala je ona.

Da se imovina čija je izgradnja obavljena sredstvima Fonda PIO mora vratiti na upravljanje fondu, misle predstavnici sindikata, a Rajić smatra da je potrebna i temeljna istraga o nacinu upravljanja imovinom Fonda i razlaz sa dosadašnjim načinom upravljanja.

Rajić podseća da je Radnu grupu za restrukturiranje Fonda PIO izabrao Upravni odbor još pre izmena Zakona o PIO u julu prošle godine.

Promenom zakona i sastava UO, u kome nakon izmena zakona umesto 21 člana, sada ima njih sedam, prestala je da postoji i Radna grupa za restrukturiranje, kazao je Rajić koji pre izmena zakona bio član UO iz redova Unije poslodavaca.

“Budući da od tada više i nisam clan Upravnog odbora nemam saznanja šta je novi sedmočlani odbor uradio po pitanju restrukturiranja Fonda koje je neophodno”, kazao je on.

Kako je naveo, i tokom rada Radne grupe za restruktuiranje bilo je mnogo poteškoća i “kočenja” u radu.

Kada su u pitanju modeli po kojima bi mogla da se sprovede reforma penzionog sistema, IT konsultant za penzijsko osiguranje Zoran Zečević, u nedavnom autorskom tekstu u listu Danas takođe je upozorio da Srbija za razliku od zemalja u okruženju kasni sa reformom penzijskog sistema najmanje desetak godina.

Da bi sistem funkcionisao, optimalno bi bilo da na jednog penzionera „dolaze“ cetiri zaposlene osobe, a u Srbiji je taj odnos trenutno 1:1.

To znači da manje od milion zaposlenih van javnog sektora mora obezbediti novac za postojeće penzionere kao i plate zaposlenih u javnom sektoru i njihove doprinose za penzijsko osiguranje.

“Kako je to nemoguće, država se stalno zadužuje. Ovakav sistem je neodrživ, a u Srbiji se penzije još uvek isplaćuju samo zato što država uzima kredite iz inostranstva”, kaže Zečević.

On upozorava da novac koji su godinama sadašnji penzioneri uplaćivali u PIO fond više ne postoji.

Kako će država da se zadužuje, kaže Zečević, moralo bi da postoji rezervna varijanta za isplatu penzija, koja bi podrazumevala da se u slucaju bankrota, svima isplaćuju približno iste socijalne-takozvane državne penzije, finansirane iz budžeta.

Zečević kaže da bi idealno bi bilo sprovesti reformu PIO fonda po uzoru na, kako kaže, najbolji svetski model – australijski ‘superannuation’.

Po tom modelu svaki poslodavac je obavezan da placa penzijski doprinos za sve zaposlene.

U Australiji je to trenutno 9,25 odsto bruto neoporezovane zarade, u Singapuru 16 odsto, a u Hrvatskoj pet odsto.

Buduće penzije po tom modelu zavise, pre svega, od visine ovog penzijskog doprinosa koji se uplaćuju tokom radnog veka.

Novac se ne može podići pre odlaska u penziju, ali zato svako pojedinačno odlučuje gde će se u međuvremenu investirati, u akcije poslodavaca, uspešnih kompanija u zemlji ili inostranstvu, ili u državne obveznice, od čega svi imaju višestruke koristi, navodi Zečević.

Ukoliko zaposleni umre pre odlaska u penziju, onda se njegovim naslednicima isplaćuje celokupna suma ušteđevine.

“Kada pojedinac potroši novac iz svog privatnog fonda, onda prelazi na državnu penziju koja je ista za sve”, kaže Zečević i dodaje da je takav model osim zemalja u okruženju prihvatilo i oko 40 zemalja u svetu.

Žečević ukazuje da je ovakva reforma potrebna jer, kako navodi, “PIO fond je već odavno bankrotirao i postao protocan bojler u kome para jednostavno više nema”.

Predstavnik Sindikata penzionera Srbije Nezavisnost Miloš Grabundžija rekao je Tanjugu da je viđenje sindikata da se mora unaprediti postojeći sistem PIO i to pre svega na prihodovnoj strani, povećavanjem finansijske discipline u naplati doprinosa za PIO, kao i iznalaženjem novih, realnih izvora finansiranja prava po osnovu PIO.

Kako kaže, sindikati su vladi dostavili svoje viđenje kako bi trebalo reformisati sistem PIO i predloženo je da to bude po tzv. “švajcarskom sistemu” na osnovu koga bi se usklađivanje penzija obavilo na osnovu usklađivanja sa zaradama, kao i troškovima života.

“Penzioni sistem u Srbiji treba usavršiti tako da može funkcionisati dugoročno i sa ciljem da bude zaštićena i najstarija grupacija”, kaže Grabundžija.

Država zakinula petinu penzije

Radnici četiri fabrike koje su pripadale grupi „Zastava vozila“ i koji su napustili posao od 2010. do 2013. godine podneli su zahtev Vladi da se ispoštuju njihova prava i ugovori koje su potpisali.

Radnici protiv novog zakona o penzijama
Radnici protiv novog zakona o penzijama

Oni su nezadovoljni jer im se po novom zakonu smanjuje penzija koju tek treba da steknu. Prihvatili su da na tržištu rada provedu vreme prema ponuđenom socijalnom programu do odlaska u penziju i da primaju 33.000 dinara. Ali novi zakon koji je stupio na snagu početkom ove godine im ne ide naruku jer im umanjuje penziju za više od 20 odsto.

Aleksandar Petrović, bivši radnik ZNP i predsednik inicijativne grupe za zaštitu prava radnika iz Grupe „Zastava“, kaže da će da se žale svim pravosudnim organima u Srbiji, ali i to da će da se bore ako treba i na međunarodnom sudu.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 5.000 radnika koji su u istom problemu.

Tokom 2010. i 2011. godine skoro 1.000 radnika napustilo je IMK „14. oktobar“ i „Prvu petoletku“ kroz socijalni program koji je sprovela država i koji će, takođe, izgubiti petinu penzije.

– Prihvatio sam varijantu da odem na biro i primam nadoknadu do sticanja jednog od uslova za penziju jer mi je nedostajalo 39 meseci do 40 godina staža. Tada je važio uslov da se u penziju ide sa 40 godina staža ili 60 godina starosti. Zakon je, u međuvremenu, promenjen i sada se svima koji nemaju 65 godina starosti za svaku godinu koja im nedostaje penzija umanjuje po četiri odsto. Pošto imam 60 godina, imaću trajno umanjenje od 20 odsto. Umesto da primam 32.000, primaću 23.400 dinara – ogorčen je metaloglodač Srboljub Bogdanović. Zoran Marjanović je navršio 62 godine, a u junu stiče pravo na penziju jer puni 40 godina radnog staža. Penzija će mu trajno biti umanjena za 12 odsto.

– Po istom programu odlazili su i ljudi iz „Trajala“, „Župe“, ali i IMT-a, Rakovice. Nekoliko hiljada ljudi je država prevarila na isti način. Da smo znali da će se uslovi menjati, ne bismo prihvatili socijalni program – objašnjava metalobrusač Miroslav Marković.

Mašinski inženjer Dragoslav Vukadinović, koji je radio u PPT „Kočna tehnika“, 20. februara je napunio 40 godina staža.

– Uskraćen nam je odlazak u redovnu penziju. Meni nedostaju tri godine starosti i penzija će mi biti manja 12 odsto trajno. Da li sada treba da tužimo državu? – pita se Vukadinović.

– Zvali smo Ministarstvo rada, a neki Vulinov savetnik nam je rekao da ne može ništa da nam kaže pre septembra. Bili smo i u Fondu PIO ovde u Kruševcu, u Nacionalnoj službi zapošljavanja. Svi kažu isto: „Tu ste se zadesili i to vam je što vam je!“ – pričaju bivši metalci.

“Penzija je prevelika, vratite deo”

Beograd — Problem razlika u privremenim i konačnim rešenjima za penziju, koji dovode i do “dugovanja” penzionera, biće rešen novim izmenama Zakona o PIO, kažu nadležni.

"Penzija je prevelika, vratite deo"
“Penzija je prevelika, vratite deo”

 

Jedna od mogućnosti je da poslednja godina rada ne uđe u obračun što će doprineti da se brže dodje do konačnog rešenja.

To je ove nedelje najavila v.d direktora Republičkog fonda za PIO Dragana Kalinović ističući da je većina rešenja koja se izdaju privremena i da ih je oko 70 odsto.

“Pokušavamo da pratimo situaciju i da se izda što veći broj konačnih rešenja, a to nije samo pitanje rada ažurnosti PIO fonda nego i rada od strane poslodavaca koji takođe treba da dostave određene podatke”, kazala je Kalinović.

Ona je dodala da bi jedno od rešenja moglo biti da poslednja godina rada ne ulazi u obračun penzije. ako je objasnila, u Fondu su uradili računicu i izuzimanje te poslednje godine apsolutno ne utiče na smanjenje penzije koju će korisnik primati, a omogućice da se brže dođe do konačnog rešenja.

Zahvaljujući tome, kako kaže, u sistemu neće više biti privremenih i konačnih rešenja, već će biti izdavano jedno jedino rešenje, koje će biti i konačno.

Jedan od najvećih problema sa privremenim i konačnim rešenjima jeste razlika u mesečnom iznosu, koji u dve trećine slučajeva dovede do toga da penzioneri nakon konačnog rešenja moraju da vrate deo novca PIO fondu.

Razlika koju penzioneri primaju po privremenim i konacnim rešenjima ponekad je i nekoliko hiljada dinara, a neke se mere i stotinama hiljada dinara. 

Povraćaj se kako su ranije rekli u fondu, obavlja u dogovoru sa tom institucijom i na rate. U suprotnim slučajevima Fond isplaćuje doplatu korisniku pri prvoj isplati i u celosti.

Čak u dve trećine predmeta korisnik je dužan da vrati razliku, dok preostalu trećinu čine penzioneri kojima se isplaćuje doplata. 

Ministar za rad Aleksandar Vulin je najavio da će se problemi sa privremenim rešenjima rešiti zakonskim putem, odnosno novim izmenama zakona o PIO, i da će se na tome raditi već od početka iduće godine.

Inače, predstavnici Fonda PIO ranije su ukazali da se najveće primedbe korisnika odnose na izrade privremenih i konacnih rešenja.

Inače, prema sadašnjim zakonskim rešenjima, rok za donošenje rešenja o konačnom iznosu penzije kojim će privremeno rešnje biti zamenjeno konačnim rešenjem, ne postoji već to zavisi od slučaja do slučaja, imajući u vidu kada će se kompletirati podaci zbog kojih je to prethodno rešenje oglašeno privremenim.

Podatke Fondu dostavljaju poslodavci, nadležni organi, nadležna ministarstva za svoje zaposlene, inostrani nosioci penzijskog osiguranja.

Kako navode u Fondu, u mnogim slučajevima postoje posebne teškoće za pribavljanje podataka od kojih zavisi utvrđivanje visine penzije.

Neke od njih su neplaćeni doprinosi za PIO, naknadno utvrdivanje staža osiguranja usled nepostojanja prijava i odjava osiguranja, stečaj ili likvidacija poslodavaca, ili da izmedu poslodavaca i korisnika nema saradnje, trajanje sudskih postupaka u vezi sa doprinosima za PIO, trajanje postupaka utvrdivanja staža osiguranja kroz prethodno “povezivanje staža osiguranja”…

Inače, u Fondu su ranije objasnili da sada neka rešenja mogu trajno ostati privremena jer se pojam privremenog ne odnosi na vreme, već na utvrđene činjenice.

Mogućnost da se privremeno i konačno rešenje podudare u obračunatom iznosu penzije je minimalna, jer svaki podatak koji nedostaje uslovljava privremenost, a svaki naknadno obezbeđeni podatak utiče na iznos, u smislu povećanja ili smanjenja, ističu u Fondu PIO.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ove nedelje je sa predstavnicima fonda PIO razgovarao o ažurnosti Fonda u donošenju rešenja o ostvarivanju prava iz penzijsko -invalidskog osiguranja.

Dogovoreno je da će do kraja godine u okviru Filijale za Beograd PIO fonda biti završeno svih 6.000 zahteva za penzije koji nisu rešeni u zakonski predviđenom roku, koji je inače, dva meseca.

On je novinarima nakon sastanka rekao da postoji veliki broj pritužbi da se ne radi dovoljno brzo što, kako je kazao, potvrđuju podaci da se 6.000 predmeta ne rešava u zakonskom roku i da se čeka i do šest meseci.

Penzije ipak niže za 20 odsto

Teška odluka: Premijer zahtevao da se ispitaju svi mogući načini za uštede kako bi barem penzioneri bili pošteđeni, ali je računica pokazala da i oni moraju da snose teret konsolidacije budžeta

Penzije ipak niže za 20 odsto
Penzije ipak niže za 20 odsto

BEOGRAD – Rebalansom državnog budžeta, na čemu Vlada Srbije uveliko radi, penzije će od jeseni biti smanjene za 20 odsto linearno, saznaje Kurir. Naš list imao je uvid u radnu verziju plana za prepakivanje državne kase, a koji računa na uštedu veću od100 milijardi dinara kroz smanjenje penzija po modelu „20 odsto“. Kurir je već pisao da bi u tom slučaju prosečna penzija od 24.000 dinara spala na manje od 20.000, a iz Vlade poručuju da je to nužna mera koja nije mogla biti izbegnuta.

Dramatične diskusije

– Zbog loše slike javnih finansija, velikog deficita i sve većih kamata koje stižu za ranije uzete kredite, Vlada je prinuđena na ovakve rezove i zbog toga niko nije srećan. Premijer je zahtevao od članova svog tima da ispitaju sve moguće načine za neophodne uštede kako bi barem penzioneri bili pošteđeni, ali je računica pokazali da bez smanjenja penzija konsolidacija budžeta ne bi bila moguća. 

Jednostavno, nema alhemije koja bi mogla da zaštiti primanja najstarijih sugrađana – objašnjava sagovornik Kurira iz Vlade. On otkriva da je prethodnih dana u Nemanjinoj 11 bilo vrlo dramatičnih diskusija oko mera štednje, gde se pažljivo vagalo koliko bi koji model doneo najbolje efekte za sve građane Srbije. 

Model za spas

Sukobljena mišljenja u Kabinetu premijera mahom su se, kako saznajemo, kretala na linijama preporuka s kojima su stručnjaci ranije izašli u javnost, počev od rigoroznog zahteva bivšeg ministra finansija Lazara Krstića, koji je pored smanjenja plata i penzija računao i s otpuštanjima iz državne službe.

Usledio je plan njegovog naslednika, a prethodno ministra privrede, Dušana Vujovića, s minimalnim smanjenjem plata i penzija do 10 odsto, ali uz eventualno povećanje PDV,što bi opteretilo budžete svih građana Srbije, a bez garancija da bi to popunilo državnu kasu budući da bi veće cene oborile promet. 

Najozbiljnije upozorenje Vladi je uputio Fiskalni savet, uz obrazloženje da je radi održivosti javnih finansija neophodno smanjenje deficita sa sadašnjih 8,5 odsto BDP na manje od tri odsto BDP, odnosno sa sadašnjih 2,6 milijarde evra na manje od milijardu evra, što bi pre sve podrazumevalo i smanjenje plata i penzija za 15 odsto. 

Najrealniju računicu su ipak dali poslodavci, koji su spas zemlje od bankrota videli u smanjenju penzija po modelu „20 odsto“, a plata u javnom sektoru za 25 odsto, naglasivši da je „bolje sad 20 odsto nego kasnije 40“.

Predlog privrednika
SMANJENJE BRUTO PENZIJA,
NETO NE MORA DA SE DIRA

Dušan Korunoski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, ističe da je smanjenje penzija za 20 odsto neminovna mera i da je bolje da bude što pre sprovedena.
– Ako se sad opet zadužimo samo radi isplate plata i penzija, bićemo prezaduženi i kasnije nećemo moći da dobijemo sredstva za neke kapitalne investicije ili pomoć najugroženijima. Međutim, naš predlog bio je da se penzije smanje bruto, što bi rezultiralo smanjenjem nameta poput zdravstvenog osiguranja, dok bi suma koju penzioneri primaju na ruke bila nedirnuta – ukazuje Korunoski.

Vujović: Penzije i plate u javnom sektoru manje do 10 odsto i NI DINAR VIŠE

Penzije i plate u javnom sektoru biće smanjene maksimalno za 10 odsto, najavio je danas ministar privrede Srbije Dušan Vujović.

Vujović: Penzije i plate u javnom sektoru manje do 10 odsto i NI DINAR VIŠE
Vujović: Penzije i plate u javnom sektoru manje do 10 odsto i NI DINAR VIŠE

On je na konferenciji za novinare, posle sastanka sa Predsednišvom Saveza ekonomista Srbije, kome je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, kazao da će se “Vlada Srbije truditi da plate i penzije ne budu smanjene ni za dinar više od 10 odsto”.

Prema njegovim rečima, te uštede će biti predvidjene rebalansom budžeta, koji bi Vlada trebalo da usvoji 15. septembra, a Skupština Srbije u sedmici od 15. do 19. septembra.

Vujović, koji je i vršilac funkcije ministar finansija, istakao je da je predviđeno da dve trećine ušteda u rebalansu bude ostvareno smanjenjem plata u javnom sektoru i penzija, a da trećina bude ostvarernja smanjenjem drugih troškova.

Buduće mere Vlade Srbije će, kako je istakao, biti pre svega usmerene na smanjenje sive ekonomije i to najviše na šverc cigareta.

Vlada želi da narednih godina veći deo uštede budžeta bude ostvaren smanjenjem troškova javnih preduzeća, poboljšanom naplatom njihovih usluga i borbom protiv sive ekonomije, rekao je Vujović, napominjući da je poslednja rezerva ako ne uspeju te planirane reforme povećanje poreza na dodatu vrednost (PDV).

 

Ili povećanje efikasnosti ili bolni rezovi

– Ukoliko ne bude volje da se poveća efikasnost javnih preduzeća, Srbija morati da se suoči sa bolnim rezanjem plata, penzija i drugih davanja iz budžeta.
“Srbija ima ogromne resurse u javnim preduzećima i mora da primeni iste standarde koje primenjuje u monetarnoj, fiskalnoj i drugim politikama – istakao je Vujović.

On je poručio da će partijski i drugi neekonomski interesi morati da se sklone pred zahtevima da Srbija ostvaruje efikasnost, i da su, ako to narod i ova zemlja ne želi, neminovni bolni rezovi.

“Možemo da postignemo mnogo upravo tamo gde nikoga ne boli i da tako ostavimo prostor da budžet može da se koristi za školstvo, zdravstvo, penzije, plate..”, kazao je Vujović.

On je naveo da javna preduzeća treba da imaju kontrolni organ kvaliteta pri Državnoj revizorskoj instituciji (DRI), kao i da država, odnosno Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija, u “tandemu” sa resornim ministarstvima treba da odrede u svakom od svojih sektora koji će biti parametri efikasnosti i performansi menadžmenta.

Vujović je naglasio da nam je potreban profesionalni menažment “koji je u stanju da isporuči ono što obeća”.

“Ako to znači kadrovske promene, to će značiti kadrovske promene, ako postojeći ljudi (rukovodioci) mogu da ispune takva obećanja i dovedu javna preduzeća u Srbiji na nivo regionalnih i evropskih standarda, neka to urade”, rekao je Vujović.

 

Sledeće nedelje zakoni o privatizaciji i stečaju

Vujović je rekao da je važno da se rebalansom obezbedi dovoljno sredstava da se strukturne mere mogu realizovati – dovoljno sredstava za socijalne programe, nastavak politike davanja stimulacija, privlačanje novih investitora.

On ja najavio da će sledeće sedmice Vlada Srbije usvojiti predloge pet-šest reformskih zakona među kojima su i zakoni o privatizaciji i stečaju.

Vujović je rekao da će to pokrenuti proces ražrešenja statusa preduzeća u restrukturiranju kojih ima 161 i ukupno 584 preduzeća u portfelju Agencije za privatizaciju.

“To je važno ne samo za to da se zna da li će preduzeća preživeti ili će otići u stečaj, već će se otkloniti jedna ključna prepreka koja sprečava Srbiju da poboljša poslovni ambijent, tokove novca i pokrene ljude i privredu”, rekao je Vujović.

 

Vlahović: Reforme Vlade upravo ono što smo tražili

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao da je akutelna reformska agenda Vlade Srbije upravo ono za šta se Savez ekonomista zalaže još od početka ekonomske krize 2007. godine.

On je podsetio da su ekonomisti govorili da je neophodno uraditi hitnu fiskalnu konsolidaciju, reformisati i resturkturirati javna preduzeća, da treba završiti privatizaciju i restrukutriranje preduzeća, započeti reformu penzijskog sistema, doneti novi zakon o radu, unaprediti privredni ambijent.

“Sa zadovoljstvom mogu da kažem da se agenda Vlade, u principu poklapa sa onim na šta je upozoravao Savez ekonomista godimama u nazad da je potrebno uraditi”, rekao je Vlahović. On je rekao da je za primenu refomskih mera potreban širi društveni konsenzus, ali i odgvoronost svih onih koji učestvuju u privrednom i
javnom životu.

Vlahović je dodao i da očekuje da je ovaj sastanak sa premijerom i predstavnicima Vlade Srbije samo prvi u nizu jer se svi zajedno nalazimo u vremenu u kojem je potrebno sprovesti teške reformske mere i potreban je doprnos svakoga ko može da ga da.

Krstić: Smanjićemo i penzije

Beograd — Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da će do kraja godine morati da dođe i do smanjenja penzija u Srbiji.

Krstić: Smanjićemo i penzije
Krstić: Smanjićemo i penzije

 

Kako je rekao, prioritet ministarstva na čijem je čelu biće fiskalna konsolidacija i uvođenje finansijske dicipline.

U intervjuu za Radio-televiziju Srbije, Krstić je rekao da Srbija u naredne četiri godine treba da uštedi oko 170 milijardi dinara a da samo u 2014. i 2015. godini treba da se uštedi oko milijardu evra i dodao da u javnom sektoru postoji postoji višak zaposlenih.

Krstić je rekao da, iako će Vlada pokušati da učini sve da smanji negativne efekte finansijske konsolidacije na građane, misli da će krajem godine ili u narednom budžetu morati da se smanje i penzije.

Ministar je kazao i da treba da se analizira situacija i odredi kako treba da izgleda javna uprava i da li javna preduzeća treba da imaju socijalnu funkciju, a ljudi u njima velike beneficije.

On je podsetio da će Vlada Srbije od 1. jula u javnom sektoru smanjiti plate za deset odsto i ukinuti solidarni porez, a da će ostatak morati da se pronađe na rashodnoj strani, odnosno da će morati da se obavlja rigoroznija kontrola troškova javnih preduzeća.

Krstić je rekao da se od samog starta zalagao za fiskalnu konslidaciju u punoj meri.

“Svi smo se složili da učinimo sve što je moguće, da vidimo koliko možemo da smanjimo gubitke u javnim preduzećima i uštedimo u državnoj upravi kako bismo što je moguće više smanjili negativan efekat po građane. Da li ja verujem da ćemo uspeti u punoj meri? Ne verujem”, rekao je Krstić.

Govoreći o penzijama, Udovički je navela da će vlada možda i uspeti da najavljenim merama dovoljno ubrza privredni rast, pa da penzije ne moraju da se smanjuju.

“Ali ako me pitate za pošteno stručno mišljenje, sumnjam. Ali sam sigurna da je ovo što sada radimo dovoljno, da će značiti privredi Srbije”, rekla je Udovički.

Prema njenim rečima, postoji šuma različitih naknada, a ranije je preuzet sistem iz vremena samoupravljanja koji je služio ideološkoj svrsi i već “20 godina sa njim se igramo da bi sakrili ko koliko zarađuje”.

“Recite mi kojom državom može da se upravlja ako ne možete da uporedite. Prvo ćemo morati da pojednostavimo tu šumu…”, rekla je Udovički.

Krstić je u tom kontekstu naveo da ne može Fond PIO sam sebi da podigne plate ili koeficijente bez usaglašavanja sa ostatkom javnog sektora, te da je osnovna poruka platnih razreda da se uvede pravičnost u sistem.

Kao najhitniji problem koji treba rešiti, Udovički je navela da se privredi omogući da radi i da raste.

“Problem je što privreda ne proizvodi dovoljno poreskih sredstava. Smanjivati poreze ne možemo, jer bismo tako samo produbili deficit”, rekla je ona.

Kao prvi prioritet, Krstić je naveo fiskalnu konsolidaciju koja se ne sme svesti samo na uštede kao takve, već i na uvođenje takve discipline gde će se znati gde odlazi svaki dinar.

On je ponovio da će rebalansom biti ostvarena ušteda od 400 miliona evra i da postoji “okvirna slika za rebalans”.

Ministar finansija je naveo da ove i sledeće godine mora da se uštedi jedna milijarda evra, dok se u naredne četiri godine moraju ostvariti uštede od 1,5 milijardi evra.

Udovički: Bila sam neprijatno iznenađena
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički je rekla da tek treba da se napravi analiza oko toga koliko je zaposlenih višak ali da građane mnogo više treba da brine kakvo je školstvo ili zdravstvo jer je evidentno da u mnogim segmentima društva nema dovoljno adekvatno obrazovanih i obučenih ljudi.

Govoreći o svom resoru, Udovički je rekla da je po povratku u Srbiju sa petogodišnjeg angažmana u UN bila neprijatno iznenađenja činjenicom da organizacija Vlade nije uznapredovala od vremena vlade Zorana Đinđića i dodala da je prioritetni zadatak da se uspostavi mehanizam za koordinaciju rada ministarstava i ukine takozvana strnačka feudalizacija unutar izvršne vlasti.

“Privreda je u teškoj situaciji i mora da se napravi mnogo veći pritisak na državnu administraciju da više postupa i služi građane. Sistem se raštimovao i moramo da uspostavimo sistem po kojem će ćutanje administacije značiti da se ona slaže sa zahtevom”, rekla je ona.

Verbić: Plate niže i prosveti
Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić je rekao da niko od nas ne zna kakvi će nam obrazovni profili biti potrebni za 10 godina, zbog čega ljudima treba omogućiti da uče u hodu i da se prilagođavaju novonastaloj situaciji.

“Sigurno da ni Nemačka nema plan kakvi će joj kadrovi biti potrebni za 20 godina. Za 2030. godinu niko od nas ne zna šta će biti aktuelno”, rekao je Verbić i dodao da je potrebna promena svesti.

Govoreći o mogućim štrajkovima u obrazovanju zbog najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru od 10 odsto, Verbić je rekao:

“Ako se u celoj javnoj upravi smanjuje plata za 10 odsto, to je ono što se odnosi na sve nas građane i sa tim moramo da se suočimo, da prođemo kroz period kada će narednih meseci ili godina biti teško, da posle bude lakše”.

Govoreći o maloj maturi, ministar prosvete je rekoa da ona ne mora da bude samo selekcioni mehanizam za upis u srednje škole, već i bogat izvor podataka šta treba unaprediti u obrazovnom sistemu.

Verbić tvrdi da mala matura treba da se realizuje u drugačijim okolnostima i da je najbitnije za ovu godinu da vidimo šta možemo da izvučemo iz nje ne bi li sledeće godine pravili nešto korisnije, menjali planove i programe, a jednog dana i napravili nešto što liči na PISA test.

Plate i penzije sigurno idu dole

Beograd — Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da je stezanja kaiša neizbežno, jer Srbija nije u sitaciji da bira između štednje i podsticanja privrednog rasta.

smanjenje-penzije
Plate i penzije sigurno idu dole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Veće su šanse da rast BDP-a ove godine bude nula nego planiranih jedan odsto, a uz neizbežne dodatne mere štednje, koje će negativno uticati na privredni rast, moguća je i recesija”, rekao je Vučković u intervjuu za najnoviji broj NIN-a.

On dodaje da usporavanje rasta ili recesija, ne smeju da odvraćaju od stezanja kaiša, jer Srbija, kako kaže, na žalost, nema mogućnost da bira između štednje i podsticanja privrednog rasta.

“Naravno da su jednako važne i mere koje će podstaći privredni rast. U suprotnom, prihodi budžeta će i dalje padati i to neće moći da se nadomesti smanjenjem rashoda. Zato nova vlada, uz rebalans budžeta, odmah mora da usvoji set zakona, koji su bili u proceduri i pre raspisivanja izbora, da poboljša privredni ambijent”, rekao je član Fiskalnog saveta.

Vučković smatra da čak i ako se odmah po formiranju vlade krene u reforme, rezultati će se u najboljem slučaju videti početkom 2015.

On kaže da bi, s obzirom na izbore i formiranje nove vlade i nove ekonomske politike, rebalans budžeta trebalo usvojiti što pre, a najavljujući i mogućnost smanjenja plata i penzija.

“Ovi rashodi su prema različitim kriterijumima izuzetno visoki i neodrživi za budžet. Ministarsvo finansija je najavilo izradu platnih razreda, što bi za budžet moglo da ima čak i veći efekat od solidarnog poreza koji je verovatno samo privremena mera, ali je naša procena da nećemo moći bez smanjenja plata i penzija”, rekao je član Fiskalnog saveta.

Vučković smatra da je pitanje samo za koliko će biti smanjenje, podsećajući da je ranije predlagano da penzije veće od 25.000 dinara i plate iznad 40.000 dinara budu smanjene 10 odsto. “Nažalost, rupa u budžetu je u međuvremenu produbljena tako da će uštede morati da budu veće”, ocenio je on.