PIO: Osnovice skočile za 16,5%

Beograd — Republički fond za PIO saopštio je da od avgusta važe nove osnovice osiguranja za one koji sami uplaćuju doprinos, koje su više za 16,5 odsto.

 

PIO: Osnovice skočile za 16,5%
PIO: Osnovice skočile za 16,5%

Veće osnovice, kako se navodi, posledica su usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.716 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 310.230 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.646,16 dinara do 80.659,8 dinara. Tako će za osnovicu osiguranja od 40.330 dinara doprinos biti 10.485,8 dinara a za osnovicu 71.353 dinara doprinos je 18.551 dinar.

Ti iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar, tekuće godine, navodi se u saopštenju Republičkog PIO fonda.

Plaćanje na rate preko penzionerskog čeka

Fond PIO ne garantuje za kvalitet robe : Ne postoje posebni kriterijumi koje neka firma mora da ispuni pre nego što otpočne saradnju sa Fondom PIO, osim da je registrovana u finansijsko-poreskom sistemu Srbije

Plaćanje na rate preko penzionerskog čeka
Plaćanje na rate preko penzionerskog čeka

Plaćanja robe i usluga na rate posredstvom Fonda PIO ne mora uvek da garantuje i da su proizvodi koji se na taj način kupuju proverenog kvaliteta, ukazala je redakciji „Potrošača” starija čitateljka iz Beograda.

– Na vrata mi je zazvonio trgovac koji mi je ponudio kristalnu podlogu za koju je tvrdio da leči mnoge bolesti. Tvrdio je da je reč o pouzdanom proizvodu, a to mi je garantovao time što već godinama ima ugovor sa Fondom PIO koji meni kao penzioneru omogućuju plaćanje na rate. Međutim, raspitala sam se i čula mnogo negativnih komentara o tim podlogama, što znači da ljudi ne bi trebalo da poveruju da svako ko ima ugovor sa Fondom PIO nudi i kvalitetan proizvod – rekla nam je čitateljka iz Beograda.

Redakcija „Potrošača” pitala je zato Fond PIO – da li postoje kriterijumi koje neka firma mora da ispuni pre nego što otpočne saradnja kao i da li ima žalbi penzionera na neke od tih firmi, odnosno da li se desi da penzioneri budu prevareni.

– Nema određenih kriterijuma i jedino je bitno da je firma registrovana u APR-u, da poseduje PIB, ugovor (otvoren račun) sa bankom, karton deponovanih potpisa, obrazac OP-1, odnosno da je firma registrovana u finansijsko-poreskom sistemu Srbije – odgovorili su u Fondu PIO, ali i dodali da su imali svega nekoliko pojedinačnih žalbi penzionera, upućenih telefonom, koje su se odnosile na kašnjenje u isporuci robe.

– Ali, nije raskinut nijedan ugovor – rekli su u Fondu PIO.

Ono što je zanimalo naše čitaoce jeste i da li se takva vrsta zaduženja, odnosno kupovina na rate preko penzionog čeka, beleži u Kreditnom birou.

– Fond PIO kao posrednik ne potražuje i ne dostavlja podatke Kreditnom birou, sve se svodi na administrativne zabrane, koje sprovode finansijske službe po našim filijalama. Prema našim saznanjima, u Kreditnom birou se beleže zaduženja koja nastaju korišćenjem kredita kod poslovnih banaka i taj deo prijavljuju banke a ne Fond – rekli su.

Penzioneri imaju mogućnost plaćanja administrativnom zabranom, odnosno plaćanje na rate, pri kupovini robe široke potrošnje (ugovor potpisan sa 412 preduzeća u Srbiji), medicinske opreme i optičkih pomagala, stomatoloških usluga, apotekarskih i drugih zdravstvenih usluga, za nabavku zimnice i ogreva, za plaćanje javnim preduzećima, prvenstveno komunalnim (ugovori sklopljeni sa 33 javnih preduzeća), zatim za plaćanje pogrebnih troškova i turističkih usluga.

Što se tiče bankarskih kredita, njih penzioneri mogu da realizuju u 32 banke sa kojima je Fond sklopio sporazum o saradnji. Putem administrativne zabrane, a zahvaljujući sporazumima koje je Fond sklopio sa 10 osiguravajućih društava u Srbiji, korisnici penzija mogu plaćati osiguranje imovine, života, automobila tako što će im se ukupan iznos podeliti na rate i odbijati od penzija na mesečnom nivou.O svim mogućnostima plaćanja na rate i spisku pravnih lica s kojima je Fond potpisao ugovore o plaćanju usluga na rate, penzioneri se mogu raspitati u filijali preko koje dobijaju penziju ili na sajtu Fonda:www.pio.rs/Penzionerskiservis.

———————————————————————-

I u banje „na odloženo”

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ima ugovore sa 27 banja i rehabilitacionih centara, čije usluge mogu da koriste penzioneri i članovi njihovih porodica, uz mogućnost plaćanja ukupnog banjskog troška na šest jednakih mesečnih rata.

– Zainteresovani sami pozivaju banju i ugovaraju termin, a zatim u nadležnoj filijali Fonda popunjavaju zahtev za korišćenje kredita i overavaju administrativnu zabranu, tako da se kompletan trošak plaća odbijanjem mesečnih rata od penzije, o čemu vodi računa Fond – navode u Fondu PIO.

Kako su rekli, otplata može početi pre odlaska ili posle povratka sa odmora. Ukoliko je penzioner zainteresovan za ovakav vid odmora i oporavka, potrebno je da odabere banju koja mu odgovara, pozove ih radi dogovora o terminu boravka i terapijama koje bi koristio, odabira hotela i sobe.

– Iz banje će na kućnu adresu penzionera stići obrazac koji bi trebalo overiti u matičnoj filijali Fonda (preko koje korisnik prima penziju) i overen primerak poslati nazad u banju. Kada odmor u banji počne, prilikom prijave na recepciju izabranog odmarališta, uz ličnu kartu prilaže se i poslednji ček od penzije. Cene u banjama sa kojima je Fond sklopio ugovore o plaćanju na rate uglavnom odnose se na takozvani beodan, što znači pun pansion sa tri obroka dnevno, noćenje u dvokrevetnoj sobi, uz sve vrste terapija koje banja nudi, ali postoji i opcija korišćenja i plaćanja samo punog pansiona – objasnili su u Fondu PIO.

IZVOR: Politika
Autor:S. Despotović

Plaćanje na rate uz pomoć PIO fonda

Penzioneri

Penzioneri imaju mogućnost plaćanja administrativnom zabranom pri kupovini robe široke potrošnje, a ugovor je potpisan sa 377 preduzeća u Srbiji

Plaćanje na rate uz pomoć PIO fonda
Plaćanje na rate uz pomoć PIO fonda

Jedna od pogodnosti koje stariji sugrađani imaju jeste kupovina na rate uz pomoć države, odnosno PIO fonda.

– Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje sklopio je ugovore o saradnji sa nekoliko stotina pravnih lica, među kojima su trgovine sa ponudom robe široke potrošnje, banje, javna preduzeća, osiguravajuća društva, zdravstvene ustanove, banke, turističke agencije i pogrebna preduzeća. Prema evidencijama fonda, odnosno prema broju administrativnih zabrana na penzije koje sprovodimo, očigledno je da se ponuđene mogućnosti veoma koriste i da je na taj način penzionerima mnogo toga postalo dostupnije. Istovremeno, pravna lica koja prodaju robu i usluge na više rata nedvosmisleno potvrđuju da su penzioneri najredovnije platiše i da oni, u takvim aranžmanima, imaju sa druge strane fond kao ozbiljnog partnera koji vodi računa o ratama i rokovima – kažu u PIO fondu.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje sklopio je ugovore sa 27 banja i rehabilitacionih centara, čije usluge mogu da koriste penzioneri i članovi njihovih porodica, uz mogućnost plaćanja ukupnog banjskog troška na šest jednakih mesečnih rata. Zainteresovani sami pozivaju banju i ugovaraju termin, a zatim u nadležnoj filijali fonda popunjavaju zahtev za korišćenje kredita i overavaju administrativnu zabranu, tako da se kompletan trošak plaća odbijanjem mesečnih rata od penzije, o čemu računa vodi fond. Otplata može početi pre odlaska ili posle povratka sa odmora.

– Dakle, ukoliko je penzioner zainteresovan za ovakav vid odmora i oporavka, potrebno je da odabere banju koja mu odgovara, pozove ih radi dogovora o terminu boravka i terapijama koje bi koristio, odabira hotel i sobu. Iz banje na kućnu adresu penzionera stići će obrazac koji bi trebalo overiti u matičnoj filijali fonda (preko koje korisnik prima penziju) i overen primerak poslati nazad u banju. Kada odmor u banji počne, prilikom prijave na recepciju izabranog odmarališta, uz ličnu kartu prilaže se i poslednji ček od penzije. Cene u banjama sa kojima je Fond sklopio ugovore o plaćanju na rate uglavnom se odnose na pun pansion sa tri obroka dnevno, noćenje u dvokrevetnoj sobi, uz sve vrste terapija koje banja nudi, ali postoji i opcija korišćenja i plaćanja samo punog pansiona – rekli su u Fondu PIO.

Osim boravka u banjama, putem administrativne zabrane, a zahvaljujući sporazumima koje je fond sklopio sa deset  osiguravajućih društava u Srbiji, korisnici penzija mogu plaćati osiguranje imovine, života, automobila tako što će im se ukupan iznos podeliti na rate i odbijati od penzija na mesečnom nivou.

Penzioneri imaju i mogućnost plaćanja administrativnom zabranom, odnosno plaćanje na rate, pri kupovini robe široke potrošnje (ugovor potpisan sa preko 1000 preduzeća u Srbiji), medicinske opreme i optičkih pomagala, stomatoloških usluga, apotekarskih i drugih zdravstvenih usluga, za nabavku zimnice i ogreva, za plaćanje javnim preduzećima, prvenstveno komunalnim (ugovori sklopljeni sa 33 javnih preduzeća), zatim za plaćanje pogrebnih troškova i turističkih usluga.

– Bankarske kredite penzioneri mogu realizovati u 32 banke sa kojima je fond sklopio sporazum o saradnji, a prema uslovima koje banke nude – rekli su u PIO fondu.

O svim mogućnostima plaćanja na rate i spiskom firmi sa kojima je fond potpisao ugovore o plaćanju usluga na rate, penzioneri se mogu raspitati u filijali preko koje dobijaju penziju, ili na sajtu fonda:

http://www.pio.rs/cir/penzionerski-servis-pio.html

IZVOR: Politika