Srbijagas tužio penzionera za 417 dinara?!

Bio sam šokiran kada sam dobio odluku od izvršitelja da na ime zatezne kamate od 417 dinara platim 13.200 dinara gde su obračunati troškovi za njihov rad, a na kraju je kao pravna pouka napisano da nemam pravo žalbe, rekao je Mirko Petrović

Srbijagas tužio penzionera za 417 dinara?!
Srbijagas tužio penzionera za 417 dinara?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORNJI MILANOVAC – Penzioner Mirko Petrović iz Gornjeg Milanovca rekao je da mu je za neplaćenu kamatu od 417 dinara zapotrošnju gasa sudski izvršitelj naplatio 100 puta više. Kako se navodi, u to je uračunata i nagrada za izvršitelje.

“Bio sam šokiran kada sam dobio odluku od izvršitelja da na ime zatezne kamate od 417 dinara platim 13.200 dinara gde su obračunati troškovi za njihov rad, a na kraju je kao pravna pouka napisano da nemam pravo žalbe”, rekao je Petrović.

On je novinarima pokazao overen zaključak koji je dobio 9. avgusta gde su obrazloženi svi troškovi, a u stavci šeste piše: “naplaćuje se 3.600 dinara na ime nagrade za uspešnost sporovođenja izvršenja i nije dozvoljena žalba”.

Potrošnju gasa taj penzioner je plaćao sa nekoliko dana zakašnjenja, ali je u Srbijagasu obračunavana kamata do juna 2013. godine, kada je dostigla 417,47 dinara i kada je reagovao sudski izvršitelj Osnovnog suda u Novom Sadu Mirjana Banić.

“Oni unapred sebi dodeljuju nagradu od moje muke pod izgovorom sudškog rešenja, iako sam sve platio ali sa malim zakašnjenjem i odmah su preko Penzionog fonda počeli da skidaju dug”, revoltiran je Petrović.

On je dodao da ni to nije kraj jer su u Penzionom fondu i posle isplate od 13.200 dinara nastavili sa umanjenjem penzije, sve dok nije intervenisao u filijali u Čačku, gde je utvrđeno da mu je ukupno obustavljeno 38.629 dinara, što je skoro sto puta više od obračunate kamate.

Posle tri meseca ispravljena je greška i uoči Nove godine Petrović je dobio 25.428 dinara koliko je pogrešno obračunato (pokazuje uplatnice), ali on i dalje ne može da shvati da ga je Srbijagas tužio za 417 dinara kamate.

“Sud je papreno naplatio svoje i još nagradu za izvršitelja a meni nisu dali mogućnost da se žalim, a i da sam to mogao ne bih imao od cega da platim žalbu i tuzbu”, rekao je penzioner Mirko Petrović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.