Prosečan Hrvat želi da radi do 59. godine

Prosečni hrvatski građanin uveren je da će posao koji trenutno obavlja biti sposoban da radi do 59. godine života, a ne do vremena za odlazak u starosnu penziju.

hrvatski-penzioneri

Prosečan Hrvat želi da radi do 59. godine

Istraživanje Eurobarometra pokazuje da manualni radnici smatraju da će svoj posao moći da obavljaju dok ne navrše 57 godina, službenici do 60. godine, menadžeri do 61. godine.

Gotovo polovina anketiranih mišljenja je da se u Hrvatskoj negativno gleda na starije od 55 godina i da stariji ljudi najviše doprinose privredi i društvu kao finansijska potpora porodici i brinući za svoju unučad.

Što se tiče diskriminacije starijih osoba na radnom mestu i prilikom traženja posla, svaki peti hrvatski građanin tvrdi da je toj vrsti diskriminacije bio svedok, a svaki deseti da je i sam bio diskriminisan zbog svojih godina.

Istraživanje je pokazalo i da Hrvati nekoga počinju da smatraju starim sa 63 godine, dok ljude prestanu da smatraju mladima kada navrše 42 godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.