Plaćanje na rate preko penzionerskog čeka

Fond PIO ne garantuje za kvalitet robe : Ne postoje posebni kriterijumi koje neka firma mora da ispuni pre nego što otpočne saradnju sa Fondom PIO, osim da je registrovana u finansijsko-poreskom sistemu Srbije

Plaćanje na rate preko penzionerskog čeka
Plaćanje na rate preko penzionerskog čeka

Plaćanja robe i usluga na rate posredstvom Fonda PIO ne mora uvek da garantuje i da su proizvodi koji se na taj način kupuju proverenog kvaliteta, ukazala je redakciji „Potrošača” starija čitateljka iz Beograda.

– Na vrata mi je zazvonio trgovac koji mi je ponudio kristalnu podlogu za koju je tvrdio da leči mnoge bolesti. Tvrdio je da je reč o pouzdanom proizvodu, a to mi je garantovao time što već godinama ima ugovor sa Fondom PIO koji meni kao penzioneru omogućuju plaćanje na rate. Međutim, raspitala sam se i čula mnogo negativnih komentara o tim podlogama, što znači da ljudi ne bi trebalo da poveruju da svako ko ima ugovor sa Fondom PIO nudi i kvalitetan proizvod – rekla nam je čitateljka iz Beograda.

Redakcija „Potrošača” pitala je zato Fond PIO – da li postoje kriterijumi koje neka firma mora da ispuni pre nego što otpočne saradnja kao i da li ima žalbi penzionera na neke od tih firmi, odnosno da li se desi da penzioneri budu prevareni.

– Nema određenih kriterijuma i jedino je bitno da je firma registrovana u APR-u, da poseduje PIB, ugovor (otvoren račun) sa bankom, karton deponovanih potpisa, obrazac OP-1, odnosno da je firma registrovana u finansijsko-poreskom sistemu Srbije – odgovorili su u Fondu PIO, ali i dodali da su imali svega nekoliko pojedinačnih žalbi penzionera, upućenih telefonom, koje su se odnosile na kašnjenje u isporuci robe.

– Ali, nije raskinut nijedan ugovor – rekli su u Fondu PIO.

Ono što je zanimalo naše čitaoce jeste i da li se takva vrsta zaduženja, odnosno kupovina na rate preko penzionog čeka, beleži u Kreditnom birou.

– Fond PIO kao posrednik ne potražuje i ne dostavlja podatke Kreditnom birou, sve se svodi na administrativne zabrane, koje sprovode finansijske službe po našim filijalama. Prema našim saznanjima, u Kreditnom birou se beleže zaduženja koja nastaju korišćenjem kredita kod poslovnih banaka i taj deo prijavljuju banke a ne Fond – rekli su.

Penzioneri imaju mogućnost plaćanja administrativnom zabranom, odnosno plaćanje na rate, pri kupovini robe široke potrošnje (ugovor potpisan sa 412 preduzeća u Srbiji), medicinske opreme i optičkih pomagala, stomatoloških usluga, apotekarskih i drugih zdravstvenih usluga, za nabavku zimnice i ogreva, za plaćanje javnim preduzećima, prvenstveno komunalnim (ugovori sklopljeni sa 33 javnih preduzeća), zatim za plaćanje pogrebnih troškova i turističkih usluga.

Što se tiče bankarskih kredita, njih penzioneri mogu da realizuju u 32 banke sa kojima je Fond sklopio sporazum o saradnji. Putem administrativne zabrane, a zahvaljujući sporazumima koje je Fond sklopio sa 10 osiguravajućih društava u Srbiji, korisnici penzija mogu plaćati osiguranje imovine, života, automobila tako što će im se ukupan iznos podeliti na rate i odbijati od penzija na mesečnom nivou.O svim mogućnostima plaćanja na rate i spisku pravnih lica s kojima je Fond potpisao ugovore o plaćanju usluga na rate, penzioneri se mogu raspitati u filijali preko koje dobijaju penziju ili na sajtu Fonda:www.pio.rs/Penzionerskiservis.

———————————————————————-

I u banje „na odloženo”

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ima ugovore sa 27 banja i rehabilitacionih centara, čije usluge mogu da koriste penzioneri i članovi njihovih porodica, uz mogućnost plaćanja ukupnog banjskog troška na šest jednakih mesečnih rata.

– Zainteresovani sami pozivaju banju i ugovaraju termin, a zatim u nadležnoj filijali Fonda popunjavaju zahtev za korišćenje kredita i overavaju administrativnu zabranu, tako da se kompletan trošak plaća odbijanjem mesečnih rata od penzije, o čemu vodi računa Fond – navode u Fondu PIO.

Kako su rekli, otplata može početi pre odlaska ili posle povratka sa odmora. Ukoliko je penzioner zainteresovan za ovakav vid odmora i oporavka, potrebno je da odabere banju koja mu odgovara, pozove ih radi dogovora o terminu boravka i terapijama koje bi koristio, odabira hotela i sobe.

– Iz banje će na kućnu adresu penzionera stići obrazac koji bi trebalo overiti u matičnoj filijali Fonda (preko koje korisnik prima penziju) i overen primerak poslati nazad u banju. Kada odmor u banji počne, prilikom prijave na recepciju izabranog odmarališta, uz ličnu kartu prilaže se i poslednji ček od penzije. Cene u banjama sa kojima je Fond sklopio ugovore o plaćanju na rate uglavnom odnose se na takozvani beodan, što znači pun pansion sa tri obroka dnevno, noćenje u dvokrevetnoj sobi, uz sve vrste terapija koje banja nudi, ali postoji i opcija korišćenja i plaćanja samo punog pansiona – objasnili su u Fondu PIO.

IZVOR: Politika
Autor:S. Despotović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.