Grcima novi namet: Prvo brojanje dece pa porez

IZVOR: B92: Atina — Grčki parlament usvojio je u nedelju uveče kontraverzne vladine reforme penzionog i poreskog sistema, koje će pogoditi većinu građana.

drahme
Grcima novi namet: Prvo brojanje dece pa porez

Većina poreskih obveznika pretrpeće retroaktivno povećanje poreza i to od januara ove godine.

Po izmenjenim poreskim pravilima, nivo neoporezovanog prihoda grčkih radnika, penzionera i farmera određivaće se prema broju dece koja zavise od svakog poreskog obveznika.

Kako novi zakon nalaže, dosadašnji neoporezivi deo od 9.550 evra prihoda godišnje sada će važiti samo za poreske obveznike sa najmanje troje dece koje od njega zavise.

U svim drugim slučajevima, neoporezovani deo će biti niži i biće oporezovani svi prihodi veći od 8.636 evra. Za one od čijeg prihoda zavisi jedno dete imaće nešto veću poresku osnovicu – 8.862 evra, dok će za one sa dvoje dece iznositi 9.100 evra godišnje.

Takođe, honorarci i samozaposleni neće imati olakšice za plaćanje poreza.

Nove poreske stope smanjiće opterećenje za poreske obveznike sa godišnjim prihodima između 28.000 i 43.000 evra. Razlog je taj što su oni koji imaju prihode u tom rasponu pretrpeli najveće povećanje poreza u proteklih nekoliko godina. S

S druge strane, biće velikog povećanja poreza za obveznike koji ostvaruju dohodak iznad 43.000 evra godišnje.

Novi zakon o porezu predviđa i veće poreske obaveze za one koji prihoduju iznajmljivanjem nekretnina, od dividendi, a za mala i srednja preduzeća poreska stopa biće povećana sa 26 na 29 odsto.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.